Vakantie Aanvraag van uw Personeel

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

De zomervakantie staat voor de deur en de aanvragen van uw personeel voor vrije dagen zijn al binnen. Een altijd weer opkomende vraag is dan of uw werknemer zelf mag bepalen welke periode hij/zij weg wil? Of is toestemming nodig van u als werkgever?

Vakantieaanvraag en verstoorde werkrelaties
Niet zelden leiden situaties van vakantieaanvragen en afwijzing daarvan door werkgevers tot geschillen met soms een verstoorde werkrelatie tot gevolg. Genoeg reden om aan dit onderwerp voldoende aandacht te schenken.

Vakantieaanvraag en gewichtige redenen
Het wettelijk uitgangspunt is dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt conform de wensen van de werknemer. Dit betekent dat u als werkgever de vakantieaanvragen van uw werknemers alleen mag afwijzen als sprake is van een situatie die ook wel wordt omschreven als een situatie waarbij ‘gewichtige redenen zich tegen een vakantieaanvraag verzetten’. De wensen van uw aanvragende werknemer staan dus voorop.

Vakantieaanvraag en verstoring bedrijfsvoering
Het is dus aan u als werkgever om aan te tonen dat ‘gewichtige redenen’ het opnemen van de gewenste vakantiedagen in de weg staan. Dat betekent dat het toewijzen van een verzoek om vakantiedagen niet mag leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.

Vakantieaanvraag en het toewijzingscriterium
De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moeten zwaarder wegen dan de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek om vakantie voor uw werknemer heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een situatie van een seizoenspiek in uw bedrijf. Of een situatie waarbij uw bedrijf zelfs gesloten moet worden vanwege de onmogelijkheid van een goede vervanging van uw personeel.

Advies met betrekking tot vakantieaanvragen
Maak daarom bij aanvang van een arbeidscontract duidelijke afspraken met uw werknemer over het opnemen van vrije dagen. Neem bij dit onderwerp redelijkheid in acht.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00