Slecht functionerende werknemer: Wat te doen?

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Het voorkomen van onvoldoende functioneren is een belangrijk aandachtspunt dat geldt voor al uw werknemers. U kunt als werkgever preventief veel doen teneinde ongewenste situaties met uw werknemers te voorkomen.

Aankaarten van onvoldoende functioneren

Als u echter constateert dat uw werknemer niet voldoende functioneert dan gaat u dat allereerst met uw werknemer bespreken. Het direct aankaarten van het onvoldoende functioneren kan confronterend zijn voor de werknemer. Voor u als leidinggevende is het een moeilijke taak om dit zo tactvol mogelijk te doen. Het komt voor dat leidinggevenden dergelijke confronterende gesprekken uit de weg gaan, uit angst dat de werknemer zich tegen hen keert. Het is daarom van groot belang dat u zich als leidinggevende gesteund weet door het bedrijf of de organisatie waarin u werkzaam bent.

Verbeteren van het functioneren
Wanneer u heeft geconstateerd dat uw werknemer niet voldoende functioneert, kunt u op zoek naar een manier om dit functioneren te verbeteren. Dit kan individueel of groepsgewijs. Welke vorm u kiest, hangt af van de reden van disfunctioneren van uw werknemer, het soort bedrijf of organisatie en de beschikbare tijd om mensen te begeleiden. Voor alle vormen geldt dat het goed is vooraf te beschrijven welke verbeteringen u voor ogen heeft en wanneer en hoe u de verbeterpogingen evalueert wat het effect is van de door u gekozen methode.

Beëindigen van het werknemerswerk
In een groot aantal gevallen komt er een moment dat uw bedrijf of organisatie geen mogelijkheden meer ziet om het functioneren van uw werknemer te verbeteren. Dan is het de vraag of de aanwezigheid van de werknemer langer ‘gedoogd’ kan worden. Redenen daarvoor liggen meestal bij de belangen van de werknemer.

In uitzonderlijke gevallen is het een mogelijkheid om uw niet goed functionerende werknemer toch te laten zitten. Bijvoorbeeld omdat deze binnen afzienbare tijd met pensioen gaat of omdat het duurder is uw werknemer te ontslaan dan te laten zitten. Zolang de belangen van uw bedrijf of organisatie niet wezenlijk in het gedrang komen, kunt u er voor kiezen uw werknemer te laten blijven. In andere gevallen zal u tot de conclusie komen dat een
afscheid van de werknemer onvermijdelijk is.

Nazorg/afronding
Wanneer u besluit afscheid te nemen van uw werknemer is het zaak om de werkzaamheden van uw werknemer zo goed mogelijk af te ronden en over te dragen aan een college of opvolger. Afspraken over wanneer en de manier waarop uw werknemer uw bedrijf of organisatie verlaat, zijn van groot belang. In deze fase is een goede arbeidsrechtelijke voorbereiding van groot belang. U moet als werkgever op dat moment goed op een rij hebben wat u wel en niet kunt doen en hoe u tot een goede schikking kunt komen met uw werknemer die gedwongen vertrekt. Dit vraagt naast een goede voorbereiding veel aandacht en tijd van u als leidinggevende.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00