Salarisberekening of Salarisvergelijking?

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Wat is een redelijk salaris voor mijn nieuwe medewerker? Deze vraag wordt regelmatig gesteld door leidinggevenden. Het antwoord is niet eenduidig of vanzelfsprekend. Voor veel banen geldt: vergelijk de functie intern en kijk naar de markt. In de praktijk komt het meer aan op vergelijken dan op salarisberekening. Zet voor uw salarisberekening dan ook systematisch een aantal belangrijke zaken op een rij en vergelijk voor het bepalen van een redelijk salaris voor uw nieuwe werknemer.

Salarisberekening en manieren van belonen
In principe zijn er twee manieren waarop u als werkgever uw medewerkers kunnen belonen:
–  loon naar werk (functie);
–  loon naar werken (prestatie).

Salarisberekening en Loon naar functie
“Loon naar werk” is het meest gangbare beloningsprincipe. Hierbij is de beloning gekoppeld aan een functie. De hoogte van het salaris wordt bepaald door:
– de functiezwaarte; en
– de kennis en ervaring die voor de functie nodig zijn.

Salarisberekening en functiewaardering
Functiezwaarte wordt in grotere bedrijven en organisaties vaak bepaald aan de hand van functiewaardering. Dit systeem werkt als volgt:
– Alle functies worden met elkaar vergeleken aan de hand van een aantal functiekenmerken.
– Aan die onderlinge vergelijking wordt een salaris- of beloningsysteem gekoppeld.

Die beloningen moeten in verhouding zijn met de beloningen die in de arbeidsmarkt worden betaald voor soortgelijke functies.

Salarisberekening en Loon naar prestatie
Een alternatief voor “loon naar werk” (of een aanvulling hierop) is “loon naar werken”. Dit is een beloning voor prestaties of inzet van medewerkers. Als een bedrijf werkt met prestatiebeloning, is die beloning meestal slechts een deel van de totale beloning. Prestatiebeloning maakt het mogelijk de harde werkers meer te betalen dan de collega die “de kantjes ervan afloopt”. Het past bij een meer ondernemingsgerichte cultuur, waarin het gewoon is om objectieve doelen voor het werk af te spreken. En waar de prestaties regelmatig beoordeeld worden.

Hoe voert u een ‘salarisberekening’ uit?
Deze vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. Want de via een salarisberekening te bepalen beloning is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Belangrijke factoren bij salarisberekening
Factoren die een rol spelen bij een salarisberekening zijn onder meer:
– Welk opleidingsniveau is nodig om de functie goed te kunnen vervullen?
– Hoeveel werkervaring is nodig voor een goede functie-invulling?
– Hoe groot is het bedrijf of de organisatie?
– Hoe zien de geldstromen eruit en wat is de omvang van de jaarlijkse begroting en het vermogen?
– Welke eindverantwoordelijkheid heeft de functionaris ten opzichte van de direct leidinggevende?

Salarisberekening en functiekenmerken
Andere voor de functie typerende kenmerken zijn:
– Hoe complex zijn de problemen in de functie?
– Geeft de functionaris leiding en zo ja, aan hoeveel personen?
– Wat is de aard en inhoud van de contacten, binnen en buiten de organisatie? Zijn die contacten puur informatief of zijn er “lastige” contacten waarbij sprake is van tegengestelde belangen?

Al die vragen zijn van belang om te kunnen bepalen hoe zwaar een dergelijke functie is. En om de functie te kunnen vergelijken met andere functies.

Salarisberekening en koppelen aan arbeidsmarkt
Pas nadat de zwaarte van de functie en de verhouding tot andere functies is vastgesteld, kunt u een koppeling maken met een marktconform salaris.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00