Arbeidsconflict

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Hoeveel werkgevers zitten er niet mee: een dreigend arbeidsconflict met een van de werknemers. Er is sprake van een arbeidsconflict als er minimaal twee personen op het werk zijn, waarvan er tenminste één vindt dat de andere persoon hem/haar dwarsboomt of treitert. Vaak is een arbeidsconflict een probleem tussen werknemer en een werkgever of leidinggevende. Maar er kunnen ook arbeidsconflicten ontstaan tussen collega’s onderling. Het arbeidsconflict kan zodanig uit de hand lopen dat de werknemer er ziek van wordt en allerlei lichamelijke of psychische klachten krijgt. In veel gevallen wordt er bij een arbeidsconflict dan ziek gemeld. Hoe pak je als werkgever een arbeidsconflict effectief aan?

Probeer Arbeidsconflict op te lossen
Beter voor zowel de werknemer als de werkgever is om te trachten het arbeidsconflict op te lossen. Vaak kan bij een arbeidsconflict via een mediator arbeidsrecht een positief resultaat geboekt worden. Een neutrale derde staat verder af van de zaak en laat beide partijen hun visie geven op het conflict. Bij de start van de mediation wordt meestal al heel snel duidelijk of werkhervatting bij dezelfde werkgever nog een optie is of dat er beter naar ander werk omgezien kan worden.

Zoek bij Arbeidsconflict naar een win-win oplossing
Dit biedt zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer diverse voordelen wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. De werkgever bespaart kosten en de arbeidsverhoudingen zullen verbeterd zijn ook voor de andere collega’s binnen het bedrijf. De werknemer kan zijn of haar baan behouden en heeft zekerheid. Psychisch en lichamelijk zal dit ook een positief effect hebben op de gezondheid van de werknemer.

Stel vast wat er precies aan de hand is bij het arbeidsconflict
Zodra er sprake is van een arbeidsconflict is het van belang vast te stellen wat er precies bij het arbeidsconflict aan de hand is. Een eerste uitdaging daarbij is te vinden in de bestrijding dan wel het voorkomen van verzuim. Indien er bij het arbeidsconflict sprake is van een ziekmelding is het verstandig de bedrijfsarts op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk binnen een week, een beoordeling te laten doen naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid. Van belang is het in deze fase dat alle partijen op de hoogte worden gebracht van de rechten en plichten. Verder geldt ook hier dat mede vanwege het arbeidsconflict dossiervorming voor alle partijen essentieel is.

De rol van de bedrijfsarts bij het arbeidsconflict 
De medewerker heeft het recht om met een bedrijfsarts te overleggen over zijn of haar situatie vanwege het arbeidsconflict. Zorg hierbij voor een goede voorbereiding van de arts. Geef de benodigde informatie over de medewerker en hetgeen er speelt en gespeeld heeft rond het arbeidsconflict. Meld dat er sprake is van een arbeidsconflict en geef de actie die tot nu toe zijn ondernomen aan. Stel gerichte vragen aan de arts. Voorbeelden hiervan zijn:
• Is er sprake van een ziekte die het verzuim rechtvaardigt?
• Kan het arbeidsconflict in deze fase van ziekte worden opgelost?
• Kunnen werknemer en werkgever het arbeidsconflict zelf oplossen?
• Heeft mediation toegevoegde waarde voor het oplossen van het arbeidsconflict?

Een Arbo Arts is geen bemiddelaar bij het arbeidsconflict
Alleen met gerichte vragen over het arbeidsconflict volgt een gericht antwoord. Alleen met antwoorden kan je het probleem van het arbeidsconflict voor beide partijen oplossen. Belangrijk is dat u zich realiseert dat de bedrijfsarts geen oplossing op zich is. Integendeel medicaliseren is een groot risico van het bij de bedrijfsarts neerleggen van het probleem van het arbeidsconflict. Juist om deze reden van de positie van onafhankelijkheid moet de bedrijfsarts geen bemiddelaar willen zijn.

Evaluatie na oplossing arbeidsconflict
Het is altijd van belang om een proces achteraf te beschouwen. Bij een arbeidsconflict geldt dat des te meer. Door terug te kijken leert u de signalen van een arbeidsconflict eerder te herkennen. Verder kunt u het handelen rond het oplossen van en arbeidsconflict analyseren. Onderdeel van deze evaluatie dient altijd een overleg te zijn met de betrokken (externe) partijen. Niet alleen geldt ook voor hen het lerend moment, maar met de terugkoppeling wordt bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfsarts ook bereikt dat deze bij een eventueel vervolgcontact de achtergrond van een medewerker beter begrijpt. Dit komt de begeleiding en daarmee de reïntegratie van de partijen die bij het arbeidsconflict zijn betrokken ten goede.

Samenvattend
Ga op een constructieve manier met het conflict om.
Ga een open gesprek aan, waarin gezocht wordt naar oplossingen die beide partijen tevreden stellen. Zorg bij hoog opgelopen emoties voor rust, neem even afstand.
Neem iemand mee naar een gesprek om de rust te bewaren en om mee te helpen naar het zoeken van oplossingen. Bijvoorbeeld de contactpersoon van de bond binnen uw bedrijf.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00