Salarisindicatie bij Vacature

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Bij een vacature hoort een arbeidsovereenkomst, inclusief een salarisindicatie die onder meer afhankelijk is van opleiding, leeftijd en werkervaring. Heeft u niet zo vaak een vacature dan is het lastig om voor uw specifieke functie een passend salaris vast te stellen.

Belonen en waarderen
Loon is een belangrijke factor bij het aannemen van personeel, zo blijkt uit onderzoek. Het bedrag dat een medewerker moet verdienen is gebaseerd op vier verschillende gronden.

Beloningsgrond 1
De inhoud en zwaarte van de functie

Welke taken verricht uw medewerker? Wat de plek is in het bedrijf of de organisatie? Wat zijn de voornaamste verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk voor het op een juiste wijze vervullen van de functie? Al deze factoren kunnen worden vastgesteld door een systeem van functiewaardering dat tevens de salarisschaal bepaalt. Dit kan worden voorgeschreven in de CAO, maar kan ook vrije keuze voor de werkgever zijn.

Beloningsgrond 2
Werkervaring

Welke tijd is er nodig voordat een werknemer op een taakvolwassen niveau een bepaalde functie kan vervullen? Dit komt tot uiting in de opbouw van de salarisschaal in stappen (periodieken of minimum en maximum bedragen).

Beloningsgrond 3
De wijze van uitoefening van de functie


Werkt uw medewerker volgens bepaalde normen? Dit wordt vaak vastgesteld door middel van een beoordelingssysteem. Het is te adviseren in dit systeem zowel de prestaties als de ontwikkeling van de medewerker mee te laten wegen.

Beloningsgrond 4
De vergelijking met de markt


Wat is de beloning op de markt is voor vergelijkbare functies? In een ruimer wordende arbeidsmarkt speelt schaarste in veel functies een minder belangrijke rol. Schaarste drijft de beloning op, een ruim aanbod aan gekwalificeerd personeel drukt de hoogte van de beloning. 

Tot slot: Salaris is meer dan alleen een bruto maandbedrag
Bij het vaststellen van het salaris staat het bruto maandbedrag vaak uitsluitend centraal. Betrek ook de andere arbeidsvoorwaarden erbij. Denk hierbij aan verlofregelingen, mogelijkheid om parttime te werken etc. Wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn dan betaalt u meer dan alleen een aantrekkelijk salaris.

Pensioenregeling
Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de noodzaak van een goede pensioenregeling. Maak ze hiervan bewust! Het totale aandeel van de pensioenkosten ten opzichte van de totale loonkosten is ongeveer 8%. Pensioen is daarmee een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Loonindicator
In het besloten gedeelte van deze portal vindt u een zogenoemde Loonindicator: Een zeer nuttige tool voor het bepalen van een salarisindicatie bij een vacature.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00