Salarisbepaling nieuwe werknemers

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Het bepalen van de Salarissen van uw nieuwe werknemers is beslist niet gemakkelijk. Zit u bij het bepalen van het Salarissen niet te hoog? Maar ook niet te laag? Het bepalen van het Salarissen van uw nieuwe werknemers is een kwestie van vergelijken en afwegen. Wat betaalt uw concurrent en wat wilt u zelf betalen? Is er een CAO waaraan u zich moet houden? Onder meer de volgende aspecten spelen bij het bepalen van salarissen een rol.

Bepalen Salarissen: Wat is de opleiding van uw werknemer?
Het bepalen van de salarissen van uw werknemers hangt onder meer af van de genoten opleiding van uw werknemer. Neemt u bijvoorbeeld een  academisch geschoolde in dienst? Veel bedrijven hebben dat en die betalen er vaak een flink salaris voor. Nu de vraag naar hoger opgeleiden het aanbod overstijgt, loopt u als werkgever bij het bepalen van de salarissen het risico meer te gaan betalen dan nodig. Zeker als een academisch opgeleide sollicitant te hoge eisen gaat stellen en bluft met salarissen die elders worden betaald.

Bepalen Salarissen: Wat moet u minimaal betalen? 
Betaalt u een werknemer minder dan het minimumloon, dan overtreedt u de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat onderbetaling regelmatig voorkomt bij kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. Ook blijkt uit het onderzoek dat het bruto loon voor directieleden, meewerkende partners en kinderen dikwijls te laag wordt vastgesteld. Een werknemer heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat u het achterstallige loon alsnog betaalt. Voor achterstallige vakantiebijslag is die termijn korter: twee jaar. De onderbetaalde werknemer kan hierover een rechtzaak tegen u beginnen. Hij kan ook een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.

Let op!
Werkgevers die bij het bepalen van de salarissen lager zitten dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer. Ook kan de Arbeidsinspectie deze werkgevers een dwangsom opleggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen.

Bepalen Salarissen: Wat is uw nieuwe werknemer u waard?
De sleutel tot succesvolle onderhandelingen bij het bepalen van salarissen is informatie. Wat heeft uw nieuwe werknemer u te bieden? Zoek uit wat het salarisbereik is voor het type baan dat u aanbiedt. Wanneer u weet wat het gangbare salaris is, kunt u afhankelijk van de aanwezige vaardigheden, de genoten opleiding, de ervaring en de toegevoegde waarde van uw nieuw werknemer beter bepalen wat de salarissen ongeveer zouden moeten zijn.

Bepalen Salarissen: Wat zijn de huidige verdiensten van uw nieuwe werknemer?
Sommige sollicitanten geven een hoger salaris op dan ze in werkelijkheid verdienen omdat ze bang zijn dat dit hun toekomstige verdiensten in de weg zal staan. Zij doen dat op eigen risico. Werkgevers trekken tegenwoordig voor het bepalen van de salarissen grondig referenties/antecendenten na. Het komt niet zelden voor dat potentiële kandidaten worden afgewezen omdat ze niet volkomen eerlijk waren over hun vorige salaris.

Startsalarissen bepalen
In het besloten gedeelte van deze portal vindt u een Tool ter bepaling van de Startsalarissen van pas afgestudeerden.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

 

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00