Reorganisatie en Sociaal Plan

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

In een periode van economische problemen willen bedrijven personeel ontslaan als hun omzet sterk terugloopt. Het ontslaan van personeel gaat echter niet zomaar. Werkgevers die tien werknemers of meer willen ontslaan, zijn gehouden aan een herplaatsing-inspanning. In geval van (voorgenomen) collectief ontslag wordt vaak een sociaal plan opgesteld. Deze collectieve regeling dekt de gevolgen voor werknemers bij beëindiging, fusie, overname, inkrimping of verplaatsing van de onderneming.

Inhoud Sociaal Plan
Het plan bevat maatregelen die de nadelige gevolgen voor het personeel moeten verzachten. Doorgaans bevat een sociaal plan in ieder geval bepalingen over herplaatsing van ‘boventallige’ werknemers, de ontslagvolgorde, eventuele afvloeiingsregelingen en eventuele voortzetting van pensioenopbouw na ontslag. Een sociaal plan wordt meestal vastgesteld in overleg met de vakbonden en/of de ondernemingsraad. In ieder geval moet er tijdig advies van de ondernemingsraad worden gevraagd.

Hoeveel er in een sociaal plan wordt vastgelegd, hangt af van de onderhandelingsruimte. Als uw bedrijf in korte tijd veel mensen moet ontslaan omdat uw bedrijf anders failliet gaat, dan spreekt u met name zaken af als een ontslagvergoeding. Herplaatsing binnen het bedrijf is in dat geval waarschijnlijk voor maar weinig werknemers een optie.

Sociaal plan en passend werk
Een vast onderdeel in het overleg is de actieve bemoeienis van de werkgever om de betrokken werknemers te herplaatsen in de eigen onderneming of om arbeidsplaatsen elders te vinden. Soms wordt er afgesproken dat hierbij een outplacementbureau wordt ingeschakeld.
Krijgt herplaatsing binnen het sociaal plan relatief veel aandacht dan wordt er bijvoorbeeld in vermeld wat passend werk is voor iemand, hoeveel functieschalen iemand maximaal mag zakken, hoe vaak hij een nieuwe functie mag weigeren en hoeveel extra reistijd iemand kwijt mag zijn in zijn nieuwe functie. Ook staat erin vermeld hoe lang de zoektocht naar passend werk gaat duren, voordat die als mislukt wordt beschouwd.

Wilt u meer weten over het sociaal plan? Log dan in en klik op het document Juridische Aspecten van een sociaal plan en het opstellen van een sociaal plan.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00