Reiskostenvergoeding Werknemer

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Of u als werkgever reiskosten moet vergoeden hangt af van uw contract, bedrijfsreglement of CAO. In veel CAO’s zijn afspraken gemaakt over reiskostenvergoeding. Als u onder een CAO valt, dan moet u zich in ieder geval hieraan houden. Raadpleeg daarom uw CAO.

In veel gevallen is er ook iets in het bedrijfsreglement of het handboek opgenomen over reiskostenvergoeding. Deze documenten over reiskostenvergoeding gelden juridisch als onderdeel van het arbeidscontract. Als u niet onder een CAO valt en uw bedrijf kent geen bedrijfsreglement of handboek heeft waarin reiskostenvergoeding geregeld is, dan kan uw werknemer geen reiskostenvergoeding eisen.

Ben ik verplicht reiskostenvergoeding te geven aan mijn personeel?
Is in uw CAO is geen bepaling opgenomen over reiskostenvergoeding, dan betekent dit dat u niet verplicht bent deze te vergoeden. Mocht u de reiskosten van uw werknemers wel willen vergoeden, gelden de fiscale regels.
Indien uw werknemer met de auto gaat, mag u maximaal 19 eurocent per kilometer onbelast vergoeden.

Reiskostenvergoeding en Openbaar vervoer
Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, mag u kiezen: u kunt maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden, maar u mag ook de werkelijke reiskosten onbelast vergoeden. U hoeft daarbij geen rekening te houden met een vertragingsvergoeding die door de Nederlandse Spoorwegen is toegekend.

Reiskostenvergoeding voor gedeeltelijk openbaar vervoer
Een werknemer die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, mag u voor de volledige reisafstand een onbelaste reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer. In plaats daarvan mag u ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer onbelast vergoeden, vermeerderd met maximaal € 0,19 per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.

Reiskostenvergoeding en belastingdienst
De belastingdienst stelt de volgende voorwaarden voor de vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer:
– De werknemer overhandigt de vervoerbewijzen aan u zodra ze niet meer geldig zijn;
– U administreert de vervoerbewijzen per werknemer;
– In uw administratie kan een directe en eenduidige relatie worden gelegd tussen de verstrekte vergoeding en de ingeleverde vervoerbewijzen;
– U houdt de geadministreerde vervoerbewijzen beschikbaar voor controle

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00