Productiviteit van uw Werknemers vergroten?

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Productiviteit is de mate waarin uw bedrijf productief is. Uw productieproces zorgt voor hoeveelheden producten of diensten. Zowel voor diensten als voor producten kan uw bedrijf aandacht besteden aan uw productiviteit en productieverhoging: Hoe kunnen we ons productieproces verbeteren? Want meer productie betekent lagere kosten per product of dienst.

Productieverbetering
Bij productieverbetering is overigens niet alleen sprake van aantallen per afdeling, maar ook over de kwaliteit van het eindproduct. Als de kwaliteit van uw eindproduct beter is (minder fouten, minder herbewerking) is de productiviteit van uw bedrijf ook hoger. Bij productiviteitsverbetering gaat het dus om twee zaken: De aantallen opvoeren en de kwaliteit verbeteren. Door productieproblemen op te lossen, ontstaat er meer tijd en die u kunt gebruiken voor uw productie.

Productiviteit
Productiviteit wordt altijd als ratio gemeten: bijvoorbeeld aantal per tijdseenheid of gerealiseerde omzet per fte. Hoeveel producten kunnen we met onze huidige capaciteit voortbrengen in een maand of hoe vaak kunnen we de voorraad per jaar vervangen (omloopsnelheid). Productiviteit in bedrijf is een indicator voor de mate van voortbrenging. U wilt als ondernemer die voortbrenging maximaliseren.

Aandacht voor productiviteit leidt vaak tot harder werken, meer prestaties per uur, meer aantallen per batch, meer machines, meer uren, meer inkopen, terwijl vooral ook de kwaliteit als tegenhanger in de definitie moet worden meegenomen. Machines langer laten draaien, medewerkers meer uren te laten maken of meer freelancers inhuren is de ene kant van de zaak. Het behalen van de kwaliteitsdoelstelling is de andere kant. Levert een verhoogde productiviteit minstens hetzelfde kwaliteitsniveau op? Of stijgt met de productiviteit ook het aantal klachten bij dienstverlening of het aantal retouren bij productie?

Gevolgen van productiviteitsverhoging voor uw bedrijf
Bij productiviteitsverhoging moeten uw producten/diensten dus aan dezelfde specificaties blijven voldoen. Inboeten aan kwaliteit heeft direct tot gevolg, dat elders in de organisatie bij andere processen problemen ontstaan, die tot inefficiëntie leiden en dus tot hogere kosten.

Een hogere productiviteit van uw bedrijf betekent meer volume maken, waardoor meer moet worden ingekocht, ingezet, aangestuurd, gecommuniceerd, geleid, geadministreerd, getest, etc.. Het is een vorm van schaalvergroten die effect heeft op ieder proces.

De productiviteit verhogen moet hand in hand gaan met slimmer werken. De schaalvergroting uit het voorgaande punt, moet gelijk op gaan met het veranderen van processen. Anders is het risico te groot, dat kosten de pan uit rijzen, dat cashflow problemen ontstaan, informatie verkeerd of te laat aankomt, verstarring optreedt door administratie of miscommunicatie, etc.. Met andere woorden: structuren of processen veranderen per definitie bij een toenemend aantal prestaties per tijdseenheid.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00