Overuren Werknemer: De Overwerk Calculator

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

In elk bedrijf komt het voor: werknemers die overuren maken en deze het liefst willen opnemen of anders laten uitbetalen. Het is belangrijk dat u als werkgever goed zicht houdt op gemaakte overuren. Zodat u er niet te laat achter komt dat uw werknemers een stuwmeer aan overuren hebben opgebouwd.

Mag u als werkgever zelf beslissen om overuren van werknemers uit te betalen?

Wettelijke vakantie-uren mogen niet in geld worden uitbetaald, ook niet als de werknemer dat zou wensen. Achtergrond hiervan is de gedachte dat mensen op gezette tijden hersteltijd nodig hebben, voor hun gezondheid. Het al dan niet uitbetalen van niet-wettelijke vakantie- en verlofuren moet met werknemers besproken worden. Een eenzijdige beslissingen van u als werkgever over overuren is dus niet mogelijk.

Als nog geen duidelijke regeling is opgesteld binnen uw organisatie, kunt u het best een voorstel maken over het wegwerken van overuren en dat voorleggen aan uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Maar let op: ook dan moet voor elke individuele medewerker ruimte blijven bestaan om eigen wensen kenbaar te maken en tot een andere regeling te komen.

Advies mbt tot overuren van uw werknemers
In zijn algemeenheid geldt dat u als werkgever beleid moet voeren en tijdig moet ingrijpen. Zo’n stuwmeer groeit immers niet zomaar. Stel in overleg een regeling op, en houd de vinger aan de pols.

Tip mbt tot overuren en vrij dagen van uw werknemers
Beheersbaar houden van overuren bij uw werknemers begint met het goed vastleggen van gewerkte overuren per werknemer.

In het besloten gedeelte van deze portal vindt u de Overwerk Calculator. De Overwerk Calculator telt hoeveel extra uren uw werknemer werkt. En berekent wat uw werknemer zou verdienen als deze die uren betaald kreeg.

U krijgt tevens antwoord op de vraag: Hoeveel belasting betaal je als je overuren laat uitbetalen?

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00