Loonvordering: wat moet werkgever weten?

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Als werkgever heeft u zeker al wel eens te maken gehad met een loonvordering. Een loonvordering ontstaat meestal na een arbeidsconflict. Het dienstverband is bijvoorbeeld opgezegd, al dan niet met ontslag op staande voet. Uw werknemer is het niet met dit ontslag eens en eist doorbetaling van salaris.

Loonvordering en afwikkeling dienstverband
Ook de afwikkeling van het dienstverband nadat uw werknemer het heeft beeindigd levert nog wel eens discussie op. Bijvoorbeeld over het saldo van openstaande vakantiedagen. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat werkgevers eenzijdig verrekeningen toepassen. Bijvoorbeeld vanwege studiekosten of geleden schade. Een werknemer is het vaak niet met dit soort inhoudingen eens.

Loonvordering en wettelijke verhoging
Als een loonvordering wordt ingesteld kan tevens worden gevorderd de zogenoemde wettelijke verhoging wegens niet-tijdige betaling. Dit is een wettelijke boete die u als werkgever aan uw werknemer moet betalen omdat zijn of haar salaris niet tijdig is betaald. Uw werknemer lijdt door niet-tijdige betaling van het salaris immers vaak schade omdat hij of zij dan niet meer aan zijn vaste maandelijkse verplichtingen kan voldoen, De boete kan oplopen tot maximaal 50 procent van de netto achterstallige loonsom. Overigens is de rechter in de praktijk geneigd deze boete te matigen tot maximaal 10 procent. Gaat u met uw vertrekkende werknemer onderhandelen over het nog te betalen bedrag dan kunt u deze post tegemoet zien als een soort wisselgeld bij de onderhandelingen.

Loonvordering en loonstrook
Een aspect dat bij een loonvordering altijd meegenomen dient te worden, is het opeisen van de bijbehorende loonstrook. Wellicht was u deze benodigde strook even vergeten te overhandigen aan uw voortijdig vertrekkende werknemer. U bent echter als werkgever wel wettelijk verplicht tot de verstrekking van de loonstrook. Alleen aan de hand van de loonstrook kan uw werknemer (of diens advocaat) controleren of de bedragen die u als werkgever op het salaris inhoudt correct zijn.

Tip
Het is belangrijk dat u als werkgever blijft voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Ook als u wellicht geneigd bent om dit even te vergeten, bijvoorbeeld omdat u goed boos bent op uw werknemer die vertrekt. Indien u als werkgever ondanks een veroordelend vonnis immers in gebreke blijft met het verstrekken van de gevorderde loonstrook bent u automatisch dwangsommen aan uw werknemer verschuldigd. En daar schiet u niets mee op!

Loonvordering en wettelijke rente
Naast de genoemde wettelijke boete wegens niet-tijdige betaling zullen tot slot bij een loonvordering worden gevorderd de wettelijke rente tot aan de dag van algehele voldoening, de incassokosten tot 15 procent over de hoofdsom (inclusief gevorderde boete) en de te maken proceskosten.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

 

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00