Loonstrookje voor uw Werknemer

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Niet alleen tegenover de Belastingdienst maar ook tegenover uw personeel heeft u als werkgever administratieve plichten. Elke werkgever moet op grond van de wet de werknemer een loonstrookje en een jaaropgave verstrekken. Dit hoeft u niet als er ten opzichte van de vorige betalingsperiode geen wijzigingen zijn geweest. Op het loonstrookje moet de werkgever aangeven wat het normale maand-, week- of periodeloon is. Ook moet met het loonstrookje duidelijk zijn welke bedragen op het loon zijn ingehouden. Denk aan bijvoorbeeld pensioenpremie, loonheffing, of ziekenfondspremie.

Loonstrookje verplicht verstrekken
De werkgever is verplicht om bij de eerste loonbetaling en vervolgens bij elke wijziging die zich ten opzichte van een vorige loonbetaling heeft voorgedaan, een loonstrookje aan de werknemer te verstrekken. Na afloop van het kalenderjaar geeft de werkgever aan de werknemer een totaaloverzicht van onder meer het uitbetaalde loon en de ingehouden heffingen (jaaropgave). U bent verplicht om aan uw werknemer een loonstrook te verstrekken van:

– de eerste loonbetaling na indiensttreding
– iedere loonbetaling waar iets in gewijzigd is ten opzichte van de vorige loonbetaling

Gegevens vermelden op het loonstrookje
Voor een loonstrookje kunt u eigen formulieren gebruiken. U moet minimaal de volgende gegevens op het loonstrookje vermelden:

– het brutoloon
– de samenstelling van het loon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies en gratificaties
– de bedragen die op het loon zijn ingehouden, zoals de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag
– overeengekomen arbeidsduur
– de periode waarover het loon is berekend
– het wettelijke minimumloon dat voor de werknemer van toepassing is over de periode waarover het loon is berekend
– uw naam en de naam van uw werknemer

Op het loonstrookje verder vermelden…
Het is aan te raden om ook te vermelden:
– of u de loonheffingskorting toepast
– het loontijdvak
– de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
– het belastbaar loon

Het loonstrookje: tot slot
Een ondernemer hoeft niet-werknemers, zoals freelancers en zelfstandige ondernemers, geen loonstrook of jaaropgave te verstrekken. Hij moet wel hun honorarium doorgeven aan de Belastingdienst.

In het besloten gedeelte vindt u een handig uitlegmodel voor de uitleg en toelichting van de loonstrook van uw werknemer

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00