Inzagerecht Personeelsdossier Werknemer

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Stel uw werknemer komt naar u toe met het verzoek zijn of haar personeelsdossier in te willen zien. Kunt u dat als werkgever weigeren?

Personeelsdossier en de Wet bescherming Persoonsgegevens ( WBP)
De Wet bescherming Persoonsgegevens ( WBP) regelt de bescherming van de persoonlijke gegevens die bedrijven en organisaties over werknemers opslaan. Deze wet geldt ook voor de personeelsadministratie van uw bedrijf. U mag als werkgever dus in een personeelsdossier niet zomaar allerlei persoonlijke informatie over uw werknemer bewaren, zonder dat uw werknemer dat weet.

Onder de WBP vallen gegevens die informatie over een persoon bevatten. Denk bijvoorbeeld aan notities over uitlatingen, opleidingsgegevens, maar ook een foto. Het gaat om gegevens waarmee makkelijk te achterhalen is over welke persoon ze gaan. In de WBP is een aantal specifieke regels opgenomen over personeelsadministraties.

Welke persoonsgegevens mag worden bewaard in een personeelsdossier?
U mag als werkgever in een personeelsdossier informatie voor bepaalde doelen te bewaren. Bijvoorbeeld met het oog op een beoordelingsgesprek of bijvoorbeeld een mogelijk ontslag. Uw werknemer heeft wel recht op inzage in zijn of haar personeelsdossier. Wilt u uw werknemer ontslaan en maakt u daarvoor gebruik van het personeelsdossier, dan kunt u tijdens een ontbindingsprocedure in beginsel alleen gebruik maken van in een personeelsdossier verzamelde informatie.

Drie richtlijnen met betrekking tot de inhoud van een personeelsdossier
Normale persoonsgegevens voor een personeelsdossier zijn naam, geboortedatum, BSN-nummer, afgeronde opleidingen, titulatuur, salarisbetalingen en bonussen. Werkgevers mogen deze gegevens bewaren zonder de werknemer daarvan op de hoogte te stellen.

Wilt u als werkgever andere informatie opslaan, zoals gespreksverslagen over telefoon- en internetgebruik, dan moet u dit als werkgever eerst melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens over een werknemer die u als werkgever in beginsel sowieso niet mag bewaren, zijn gegevens over onder meer seksuele geaardheid, ras, politieke voorkeur, gezondheid en godsdienst.

Uw werknemer heeft dus het recht om te weten welke informatie u als werkgever over uw werknemer in het personeelsdossier heeft opgenomen. Uw werknemer mag een kopie opvragen van de informatie uit zijn of haar personeelsdossier. Heeft u als werkgever gegevens van derden ontvangen over een bepaalde werknemer, dan moet u uw werknemer hierover informeren. U mag dus als werkgever niet zomaar alle informatie opslaan. Raadpleeg de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00