Aandachtspunten Reorganisatie van uw Bedrijf

Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Als u vanwege mindere tijden uw bedrijf moet reorganiseren, is een goede voorbereiding een eerste stap. Waar moet u op letten en wat moet u zeker niet vergeten? Bij het reorganiseren van een bedrijf komt veel kijken.

Vaak gaat het bij een reorganisatie om de kosten
Een reorganisatie is meestal aan de orde als de kosten omlaag moeten vanwege economisch mindere tijden. Dat vertaalt zich in minder personeel en een wijziging in het takenpakket of een veranderde organisatiestructuur.

Eerst een reorganisatieplan
U zult als werkgever eerst met een reorganisatieplan moeten komen waarin uw steekhoudende argumenten en financiële gegevens zijn opgenomen, inclusief uw te nemen maatregelen met betrekking tot de veranderingen en het effect daarvan op de bedrijfsresultaten.

Bij uw reorganisatie ook een sociaal plan nodig?
Heeft uw bedrijf een bepaalde grootte dan is een sociaal plan ook nodig. Het is aan te raden om in overleg met de ondernemingsraad en de vakbond dit sociaal plan op te stellen. In het sociaal plan kunnen maatregelen worden opgenomen die de negatieve gevolgen van de reorganisatie enigszins kunnen verzachten. Denk hierbij aan een afvloeiingsregeling of aan hulp bij het vinden van ander werk. Met een sociaal plan probeert u hoge individuele ontslagvergoedingen voor uw werknemers te voorkomen.

Ontslagvergunning aanvragen
Als het reorganisatieplan is goedgekeurd met het daarbij behorende sociaal plan zal er een ontslagvergunning moeten worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen. De aanvraag tot ontslagvergunning zult u goed moeten onderbouwen. Als het gaat om het voornemen meer dan 20 werknemers te ontslaan treedt de Wet Collectief Ontslag in werking. U zult dan moeten aangeven welke medewerkers in aanmerking komen voor ontslag en waarom. Ook zal de leeftijd, functie en geslacht van betrokkene vermeld moeten worden.

Tot slot
Geef zo snel mogelijk duidelijkheid aan de werknemers. Onzekerheid over de eigen positie is dodelijk voor de productiviteit van uw werknemers. Dat werkt verlammend op de afdeling. Wees eerlijk en duidelijk en informeer in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces.

In het besloten gedeelte van deze portal vindt u een Checklist Voorgenomen reorganisatie

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00