Belastingen voor ondernemers

Fiscaal

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

In dit gedeelte vindt u informatie en tools over de voornaamste belastingen waarmee veruit de meeste ondernemers rekening moeten houden.

Het gaat om de volgende vijf belastingsoorten:

Inkomstenbelasting

De voorlopige belastingtarieven voor 2021 zijn op Prinsjesdag gepresenteerd. Wat betekenen ze voor jou als zzp’er, mkb’er of DGA-ondernemer? Check of je er op voor- of achteruit gaat.

De inkomstenbelasting verandert jaarlijks. Met de rekentool Inkomstenbelasting zie je direct het effect van de nieuwe tarieven op jouw inkomen in 2021.

Tip: Maak gebruik van de Tool Checken ingevulde Belastingaangifte

Omzetbelasting (btw-aangifte)

Ieder kwartaal moet er aangifte van de omzetbelasting gedaan worden. Soms ook 1 keer per jaar of maandelijks. Door dit zo nauwkeurig mogelijk te doen, bespaart u veel tijd aan het einde van het jaar. Als u deze checklist gebruikt weet u zeker dat uw aangifte compleet is.

Als gebruiker van de Digitale Ondernemer kunt u gebruik maken van de handige Checklist Aangifte Omzetbelasting. Ook is het regelmatig gebruik van het Rekenmodel Berekening Omzetbelasting zeker aan te raden.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst. Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst in een boekjaar. U kunt de winst verlagen door uw verliezen te verrekenen.

Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) mag ook. Het boekjaar voor de aangifte vpb moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Wie moet aangifte vennootschapsbelasting doen?
Rechtsvormen zoals een bv en een nv moeten altijd aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen zoals eenmanszaken betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Afhankelijk van de hoogte van uw winst kunt u vrijstelling krijgen.

Rekenmodel VPB
Met het Rekenmodel VPB berekent u hoeveel vennootschapsbelasting (vpb) u moet betalen over de winst in een bv. Tevens wordt berekend wat het effectieve percentage te betalen vennootschapsbelasting is.

Dividendbelasting

Wanneer bedrijven winst (dividend) uitkeren aan hun aandeelhouders moeten ze daar 15% belasting over betalen. Dit is de dividendbelasting. In Nederland hoeven bedrijven geen belasting te betalen over dividend van dochterondernemingen. Mede daardoor is Nederland een aantrekkelijk land voor de vestiging van multinationals.

De dividendbelasting geldt alleen voor een klein deel aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen. Voor velen daarvan bestaat er ook nog een vrijstelling of verrekening.

Als u geld uitkeert uit uw bv naar privé, moet u dividendbelasting betalen in box 2. Met de Rekentool Berekening Dividendbelasting kunt u berekenen hoeveel dit is.

Ook kunt u omgekeerd rekenen, als u weet hoeveel geld u in privé wilt overhouden uit een dividenduitkering. Een netto-bruto dividendbelasting berekening. Hoeveel dividend moet u dan uitkeren en hoeveel belasting betaalt u dan daarover?

De dividendbelasting wijzigt door de jaren heen. U kunt ook een berekening maken voor andere jaren dan het huidige.

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

De overheid wil voorkomen dat werknemers na het einde van het jaar een groot bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen. Daarom houdt de werkgever elke maand loonheffing in op het salaris van werknemers. De werkgever betaalt ook de premies voor de werknemersverzekeringen WW, WAO en WIA.

U kunt gebruik maken voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekering etc. over het Rekenmodel Loonbelasting – Premie Volksverzekering.

Kijk ook eens bij de Fiscale Rekenhulpen.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00