Rekenmodel Loonbelasting – Premie Volksverzekering

Fiscaal

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

De overheid wil voorkomen dat werknemers na het einde van het jaar een groot bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen. Daarom houdt de werkgever elke maand loonheffing in op het salaris van werknemers. De werkgever betaalt ook de premies voor de werknemersverzekeringen WW, WAO en WIA.

Loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (loonheffing)
Loonheffing is de belasting die een werkgever namens een werknemer betaalt. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen.

Dit zijn:
Algemene ouderdomswet (AOW);
Algemene nabestaandenwet (ANW)
Wet langdurige zorg (WLZ).
Er geldt een aparte regeling voor loonheffingen bij artiesten en beroepssporters.

Loonheffing over alle beloningen
De werkgever moet loonheffing aangeven en betalen over al het loon van zijn werknemers. Loon is onder meer:

salaris;
vakantiegeld;
overwerkloon;
13e maand;
loon in natura: zoals auto van de zaak.

Als werkgever mag u via de werkkostenregeling wel bepaalde zaken onbelast vergoeden.

Zoals:
reiskostenvergoeding;
studiekosten;
kerstpakketten;
lunches.

In het Handboek loonheffing geeft de Belastingdienst informatie over de loonheffingen. Zoals de administratieve verplichtingen die een ondernemer heeft.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen
Soms hoeft de werkgever niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing voor zijn werknemers af te dragen. De werkgever kan dan gebruikmaken van afdrachtverminderingen. Hiermee kunnen bepaalde kosten (zoals kosten voor studie van de werknemer) worden gecompenseerd.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wilt u uw kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de innovatieregeling WBSO. Zelfstandigen zonder personeel krijgen subsidie in de vorm van een flinke verhoging van de zelfstandigenaftrek. Meer informatie over deze regeling vindt u op de site RVO.nl onder de afkorting WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Premieheffing werknemersverzekeringen
De werkgever betaalt zelf de premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA). Hij houdt deze premie dus niet in op het loon van de werknemer. De overheid stelt elk jaar in januari en in juli de hoogte van deze premies vast.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00