Financiering Bedrijfsovername via de Familie

Bedrijfsovername

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Financiering van een bedrijfsovername via de familie ligt vaak gevoelig. Vader of moeder heeft het bedrijf op- of doorgebouwd en draagt het bedrijf binnen de familie over aan zoon(s) of dochter(s). Zeker in deze tijd is financiering van zo’n overdracht een probleem. Zoon of dochter heeft vaak geen of te weinig vermogen. Banken en financiers zijn terughoudend: de opvolger wil immers fors investeren in één bedrijf in één branche. Wat zijn de mogelijkheden voor financiering van een bedrijfsovername vanuit de familie?

1. Financiering bedrijfsovername: Overdrager financiert opvolger

In de praktijk van een bedrijfsovername binnen de familie gebeurt het regelmatig: de overdrager financiert de opvolger. Deze vorm van financiering van een bedrijfsovername kent de nodige risico’s. Voor de overdrager betekent dit dat hij niet kan beschikken over het kapitaal dat hij al die jaren opgebouwd heeft (‘mijn zaak is mijn pensioen’). Het is nog maar de vraag of zoon of dochter zijn betalingsverplichtingen zal nakomen. Of in staat is een rendement te draaien dat boven de spaarrente uitkomt. Aan de andere kant kan deze constructie er toe leiden dat de vader als overdragende partij een dikke vinger in de pap houdt. Dat hij als mede-eigenaar blijft meedenken op een niveau dat benauwend kan zijn voor zoon of dochter die zich gedwarsboomd ziet in mogelijke toekomstplannen.

2. Financiering bedrijfsovername: Geleidelijke overdracht aandelen

Bij deze vorm van financiering van een bedrijfsovername trekt de overdrager zich volledig terug uit de bedrijfsvoering en draagt gefaseerd de aandelen over aan de opvolger. Die maakt de nodige omzet, verdient geld en steekt het rendement steeds opnieuw in een verdere overname. In een goede samenwerking tussen overdrager en opvolger loopt dit prima. Een nadeel kan zijn dat de overdrager (door ziekte, overlijden partner, nieuwe partner) opeens eerder geld wil zien. En het werkt prima zolang de markt niet tegen zit. In de huidige tijd van economische crisis kan de waarde van het bedrijf sterk afnemen en dat leidt dan onherroepelijk tot herwaarderingsdiscussies. Deze vorm van financiering van een bedrijfsovername kent dan ook de nodige risico’s in de relationele sfeer.

3. Financiering bedrijfsovername: Gespreide betaling

Bij deze vorm van financiering van een bedrijfsovername spreekt u als overdrager een bepaald overnamebedrag af en gaat akkoord dat de opvolger gespreid zal betalen. Eerst een forse aanbetaling en daarna maandelijkse aflossingen. Maar let u er als overdrager wel op dat de rentevoorwaarden voor de laatste betalingen hoger zullen zijn dan de eerdere perioden? U had dat geld immers kunnen gebruiken voor andere, wellicht beter renderende investeringen. Leg het goed vast, want de kans op wanbetaling is hier levensgroot.

4. Financiering bedrijfsovername: Earn-out op basis van rendement

Bij deze vorm van financiering van een bedrijfsovername gaat het erom dat de opvolger in staat zal zijn om voldoende rendement te draaien en daarmee zijn schulden kan aflossen. Een deel van de overnamesom (bijvoorbeeld 30%) wordt direct betaald. De rest van de bedrijfsovername wordt betaald uit de winst van het overgenomen bedrijf. Deze financieringsvorm van de bedrijfsovername kent wel enige risico’s. Immers, geen winst is geen betaling. Maar deze regeling voor de financiering van de bedrijfsovername kent ook het principe van de bonussen: meer winst is meer afbetaling/premie, minder winst is minder uitkering. Deze regeling voor de financiering van de bedrijfsovername werkt, mits er een onafhankelijke controle is op verkoop, inkomen en rendement. Dat betekent dat u dan een onafhankelijk accountant zult moeten inschakelen.

5. Financiering bedrijfsovername: Op basis van vertrouwen

Bij deze vorm van financiering van een bedrijfsovername gaat het puur om vertrouwen. De opvolger doet voor de financiering van de bedrijfsovername een beroep op het vertrouwen van familie, kennissen en vrienden. Vaak worden er voor de financiering van de bedrijfsovername verschillende onderhandse leningen afgesloten. Bijvoorbeeld door aandelen uit te geven in het nieuwe bedrijf. Het voordeel voor de overnemende partij is dat hij of zij letterlijk geld bij elkaar sprokkelt. Het nadeel is dat al die aandeelhouders invloed in het bedrijf krijgen. Dat maakt deze financieringsvorm van een bedrijfsovername gevoelig voor allerlei conflicten.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00