Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ziekteverzuim te hoog? Doe iets aan te hoog ziekteverzuim!

Is het kortdurend ziekteverzuim in uw bedrijf te hoog? Blijven uw medewerkers te snel een dagje of wat thuis zonder dat daar naar uw gevoel echt een reden voor is? Wilt u als werkgever dit frequent kortdurend ziekteverzuim voorkomen of in elk geval verminderen, dan zult u allereerst de specifieke oorzaak moeten achterhalen waarom dergelijk verzuim in uw bedrijf te vaak voorkomt. Wat kunt u als werkgever doen?

Actiepunt 1
Ziekteverzuim bestrijden:
Zoek naar de oorzaken kortdurend ziekteverzuim

Over het algemeen kunnen er diverse oorzaken zijn die kortdurend ziekteverzuim opleveren, bijvoorbeeld omdat sommige werknemers:

- Een slechte gezondheid hebben;
- Onvrede hebben met hun werk of inkomen;
- Een te hoge werkdruk ervaren;
- Onvrede hebben met de relatie met de werkgever of de collega’s
- Problemen van persoonlijke aard hebben

Voor een effectieve aanpak van frequent kortdurend ziekteverzuim is het voor u als werkgever allereerst van belang dat u de oorzaak van het kortdurend verzuim van uw mensen achterhaalt.


Actiepunt 2
Ziekteverzuim bestrijden: Neem de juiste maatregelen tegen frequent kortdurend ziekteverzuim

U kunt als werkgever de volgende maatregelen treffen om kortdurend ziekteverzuim tegen te gaan:

Leg een intensief met betrokken werknemer
Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziek meldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen.

Maak duidelijke afspraken
Maak als werkgever het ziekteverzuimbeleid duidelijk inzichtelijk en bespreek de regels voor verzuim in uw bedrijf. Medewerkers die zich bijvoorbeeld ziek melden omdat hun kind ziek is, hebben feitelijk geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte omdat ze bij die reden niet ziek zijn. Aan hen moet duidelijk gemaakt worden dat daar andere oplossingen voor zijn, zoals een vrije dag of eventueel calamiteitenverlof.

Controleer waar mogelijk
Als u als werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer onterecht verzuimt, ga dan als werkgever, leidinggevende of collega naar de ziekgemelde toe. Bezoek als belangstellende het verpleegadres van uw werknemer. Zodat u zelf kunt zien wat de situatie feitelijk is en uw werknemer aan u kan vertellen wat er aan scheelt.

U kunt overigens ook een spoedcontrole aanvragen bij de arbodienst hoewel steeds meer arbodiensten dit middel schuwen. Zorg er echter voor dat alle mogelijkheden van controle zijn beschreven in het ziekteverzuimbeleid, zodat subjectieve handelswijzen voorkomen worden.

Maak ziekmelden niet te gemakkelijk
Ziek melden gaat over het algemeen gemakkelijk per sms, e-mail of via de partner. Het blijkt dat werknemers zich minder gemakkelijk ziek melden als zij dit persoonlijk moeten doen bij hun leidinggevende en als ze de taken en opdrachten moeten doorgeven die niet kunnen blijven liggen.

Stel wachtdagen in
Een werkgever kan bepalen om de eerste twee ziektedagen geen loon door te betalen. Overweeg of dit in uw bedrijf een effectieve maatregel zal zijn.

Tot slot: Bedenk dat re-integratie begint in de eerste week
Of verzuim wegens ziekte kort blijft, is soms niet te voorspellen. Vandaar dat wettelijk bepaald is dat de werkgever al in de eerste week na het ziek melden een melding moet doen bij de bedrijfsarts. Zo is vanaf vrijwel het begin van de ziekmelding duidelijk of er sprake is van ziekte of gebrek en kan een inschatting gemaakt worden van de noodzaak tot re-integratie.


Digitale Ondersteuning nodig?
Wilt u als werkgever iets doen aan het ziekteverzuim in uw bedrijf? En heeft u behoefte aan informatie en tools op het gebied van verzuimbegeleiding? En wilt u gebruik maken van een Digitale Vragenservice voor uw vragen aan een juridisch deskundige op het gebied van bijvoorbeeld ziekteverzuim? Meld u dan aan voor de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.