Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Arbeidsconflict met uw werknemer? Werk actief aan oplossing voor arbeidsconflict

Als werkgever zal het u bekend voorkomen: een arbeidsconflict met uw werknemer. Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Voor u als leidinggevende is het belangrijk dat een arbeidsconflict niet uit de hand loopt. Dat is niet goed voor uw bedrijf en kost vaak heel veel geld. In veel gevallen is een arbeidsconflict nog wel op te lossen. Wat moet u dan als werkgever bij een situatie van een arbeidsconflict doen?

Een arbeidsconflict is geen ziekte
Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Wat is vaak de praktijk bij een arbeidsconflict?
Het is mogelijk dat partijen (werkgever, werknemer of collega) die betrokken zijn bij een arbeidsconflict besluiten tot een ‘afkoelingsperiode’, waarbij ze elkaar een korte tijd niet hoeven te ontmoeten en na kunnen denken over vervolgstappen om de gevolgen van het conflict te beperken.

Wel geldt het volgende dat juridisch is bepaald bij een arbeidsconflict:
- Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, moet de bedrijfsarts aan de werkgever melden dat er geen sprake is van ziekte of gebrek en dat ziekteverzuim dus niet aan de orde is;
- Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, dan moet de werknemer dat melden aan de werkgever.
- Als er spraken is van een conflict, dan moet dat duidelijk worden aangeven in het re-integratieverslag.Mogelijke oplossingen van een arbeidsconflict
U kunt als werkgever uw werknemer ertoe aanzetten om tot een oplossing van het arbeidsconflict te komen, eventueel door middel van een aankondiging van een loonopschorting.  Naar mate conflicten langer blijken te duren, verharden meestal de standpunten en dat maakt de zaak vaak nog ernstiger. Het is daarom zaak om na een korte ‘afkoelingsperiode’ of ’bezinningsperiode’ alle mogelijke oplossingen te inventariseren.

Aandachtspunten bij het oplossen van een arbeidsconflict
- Maak een arbeidsconflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder het arbeidsconflict besproken wordt, hoe beter het is. Zo lang het om een niet-medisch probleem gaat, zal een bedrijfsarts geen oplossing bieden.
- Probeer bij een arbeidsconflict emotie en feiten uit elkaar te halen en te houden.
- Bij een arbeidsconflict zijn vaak verschillende partijen betrokken. Het is zeer belangrijk bij het zoeken naar een oplossing ook hen daarbij te betrekken.
- Het kan goed zijn om de werknemer een korte tijd betaald verlof op te laten nemen. Uw werknemer krijgt dan even rust en kan alles op een rij zetten. Maak tijdens dit verlof de afspraak om samen naar een oplossing te zoeken.
- Komen partijen samen niet uit het arbeidsconflict dan kan de hulp van een conflictbemiddelaar worden ingeroepen. Bijvoorbeeld een ‘mediator’. Een mediator is neutraal en bewaakt het proces om te komen tot een acceptabele oplossing voor beide partijen van het arbeidsconflict. 

Digitale ondersteuning nodig als leidinggevende?
Heeft u als leidinggevende te maken met een arbeidsconflict met uw werknemer en wilt u meer informatie over wat wel en niet te doen, heeft u behoefte aan modelteksten voor het schrijven van juridisch goed onderbouwde brieven, stappenplannen en checklists? Meld u dan aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer. U kunt dan tevens gebruik maken van onze Digitale Vragenservice voor arbeidsrechtelijke vragen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.