Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Projectleider geworden van een project? Hoe wordt u een succesvolle projectleider?

Project managers werken in uiteenlopende sectoren, variërend van de ICT tot de bouw. Een projectleider is eigenlijk een bijzondere manager. Als project manager of projectleider heeft u de dagelijkse leiding van een project. Met het project moet u een resultaat halen binnen een bepaalde periode.

Projectleider is geen Algemeen Manager
Anders dan de algemene manager, geeft u als project manager leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Een ander verschil met de functie van een algemeen manager is dat u bezig bent met bijzondere werkzaamheden die niet behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Een project manager kan meestal niet terugvallen op routine. Improviseren is daarom aan de orde van de dag. Een project heeft verschillende fasen, waarin het accent voor de projectleider steeds op andere taken ligt. Van belang is dat u heldere afspraken maakt over doelstelling en randvoorwaarden.

Wat gaat er vaak mis bij projectleiders?
Vaak worden doelstellingen in de beginfase nog te vaag geformuleerd. Een heldere doelstelling wordt ook wel een SMART-doelstelling genoemd. In deze fase moeten er ook afspraken gemaakt worden over randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget, de middelen en communicatie.

Ook moet er onder uw leiding als projectleider een ontwerp worden gemaakt. In de ontwerpfase denkt u met uw projectteam na over zaken als hoe u verschillende activiteiten op elkaar afsemt om het eindresultaat te bereiken, welke tussentijdse mijlpalen er komen en welke producten in welke fase worden opgeleverd. 

Bij de start van een project worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Als projectleider dient u ervoor te zorgen dat er een teamgeest ontstaat waarin uw project tot een succes kan worden.

Ook heeft u als projectleider de taak om de voortgang van uw project goed te beheersen. U heeft als projectleider de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Als er regels zijn opgesteld, moet u ook toezien op de naleving daarvan. U bent immers als projectleider de eindverantwoordelijke! 

Hoe wordt u een succesvolle projectleider?
Succes als projectleider heeft u voor een groot gedeelte zelf in de hand. Let daarom op de volgende aandachtspunten die u als projectleider succesvol zullen maken.

Aandachtspunt 1
Let op de verhouding als projectleider tot uw opdrachtgever. Een project kan niet zonder een betrokken opdrachtgever. Maar veel opdrachtgevers zijn niet bereid tijd voor het project vrij te maken. Eis dus van uw opdrachtgever date deze een aantal uren per week of maand beschikbaar is.

Aandachtspunt 2
Noem een opdracht niet te snel project. Te veel projectleiders noemen een opdracht al project terwijl er er nog geen overeenstemming is over het op te leveren doel en op te leveren resultaat. Bedenk dat zolang het resultaat nog vaag is, u niks kunt zeggen over het benodigde werk en over bijvoorbeeld de doorlooptijd, de kosten en opbrengsten en de benodigde menskracht.

Aandachtspunt 3
Veel projectleiders zijn eigenlijk geen projectleider maar veel meer meewerkend voorman. In hun werk als projectleider besteden ze dan in veel gevallen teveel tijd en aandacht aan inhoudelijk werk. Dat heeft een reden want vaak vinden dit soort projectleiders management eigenlijk niet leuk. Dat uit zich in het vooruitschuiven van hun managementtaken en het half en met tegenzin uitvoeren ervan. Houdt u niet van organiseren en managen, laat het projectleider spelen dan over aan iemand die dat wel leuk vindt.

Aandachtspunt 4
Zorg voor een balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Veel projectleiders zijn verantwoordelijk voor het op tijd opleveren van het resultaat of de verdeling van tijd, budget, enzovoort. Maar ze hebben vaak niet de daartoe benodigde bevoegdheden. Accepteer als projectleider dus nooit verantwoordelijkheden zonder de daarbij behorende bevoegdheden.

Aandachtspunt 5
Projectleiding en conflicten horen van nature bij elkaar. Bij een project gaat het immers over verdeling van middelen, macht en de eer van het resultaat. Bent u niet goed in het hanteren van conflicten en houdt u niet van het omgaan met mensen, wordt dan nooit projectleider!

Behoefte aan Tools voor uw Projectmanagement?
Meld u dan aan als gebruiker van de portal Management - Tools voor het MKB. U krijgt dan de beschikking over vele Rekentools, Modellen, Software voor projectplanning. Bijvoorbeeld een Voorbeeld van een Plan van Aanpak met een toelichting. Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Nieuw Project? Zo wordt u een goede projectleider...
Time Management voor Ondernemers: Doe meer met uw tijd
Onderhandelen bij een aankoop: Tips voor goed onderhandelen
Bedrijfsverhuizing - Bereid bedrijfsverhuizing systematisch voor

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.