Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Gescheiden? Hoe zit het dan met de verdeling van ouderdomspensioen?

Als u gaat scheiden, moet u verschillende zaken goed regelen. Denk daarbij aan zaken als het verdelen van bezittingen en schulden, het ouderlijk gezag over eventuele kinderen en de echtelijke woning. Wat u niet moet vergeten is de verdeling van uw pensioenrechten.

Met betrekking tot de verdeling van uw pensioenrechten na een echtscheiding is het een en ander wettelijk geregeld. De wetgever is er daarbij vanuit gegaan dat zowel u als uw ex in leven zijn op moment dat uw pensioenuitkering start. Dat zal overigens niet in alle situaties zo zijn. Als degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd na de pensioendatum overlijdt, dan stoppen de pensioenbetalingen aan beide partners. Overlijdt de partner die het ouderdomspensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ander weer zijn volledig ouderdomspensioen uitgekeerd.

Met betrekking tot de verdeling van uw pensioenrechten na een echtscheiding is het volgende wettelijk geregeld.

Aandachtspunt 1
Wettelijke regeling gaat alleen over verdeling van ouderdomspensioen

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (in deze wet is de verdeling van ouderdomspensioen na echtscheiding geregeld) heeft alleen betrekking op ouderdomspensioen dat door u of uw partner is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk. Allereerst van belang: Particulier door u afgesloten lijfrenten en levensverzekeringen vallen niet onder deze wettelijke regeling.

Kijk dus in uw geval om welke jaren het gaat, dus vanaf de datum van uw huwelijkssluiting tot aan de datum van uw echtscheiding. Ouderdomspensioen dat is opgebouwd buiten deze huwelijkse periode valt buiten de wettelijke regeling.

Aandachtspunt 2
Zowel u als uw ex krijgen ieder de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen

Bij deze verdelingsregel maakt het niet uit of slechts een van beide partners dit pensioen heeft opgebouwd of dat beide partners ouderdomspensioen hebben opgebouwd.

Let op!
Van deze wettelijke regeling kunt u alleen afwijken als uw ex dat goed vindt. U mag dus met uw (ex-)partner afspreken dat u van deze wettelijke regeling wilt afwijken. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat in uw concrete situatie een andere verdeling zowel voor uzelf als voor uw ex gunstiger is. U kunt dus een andere verdeling afspreken (bijvoorbeeld 60/40) of zelfs de hele regeling laten voor wat deze is en, bij wederzijds goedvinden!, het ouderdomspensioen helemaal niet verdelen.

Aandachtspunt 3
Laat uw pensioenuitvoerder tijdig weten wat u met uw ex bent overeengekomen

Laat uw pensioenuitvoerder uiterlijk binnen twee jaar na de echtscheiding weten aan wie en voor welk percentage het ouderdomspensioen in de toekomst dient te worden uitbetaald. Gebruik hiervoor een formulier dat voor deze situatie is ontworpen. Bij een andere verdeling dan de wettelijk voorgeschreven verdeling moeten beide (ex-)partners het formulier ondertekenen.

Meer weten over Pensioen en verdeling met uw ex?
Meld u dan aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer. U krijgt dan onder meer de beschikking over een Digitale Pensioen Planner, een Rekentool Berekenen van uw Pensioen, een Rapport over aanbieders van Pensioen (handig als u een pensioenpolis wilt gaan afsluiten!), Fiscale informatie over Pensioenregelingen en Fiscale Feiten & Cijfers 2011, een Whitepaper over Pensioen in uw bedrijf, een Rekentool om met uw pensioengegevens uw netto inkomen te berekenen en een Digitaal overzicht van uw opgebouwde pensioenrechten. Naast vele andere Fiscale Tools die u als ondernemer nodig heeft om niet teveel belasting te betalen!
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonbelasting afdragen: Uw werkgeversplichten bij afdragen Loonbelasting
Fiscale Regelingen: Welke fiscale regelingen zijn er voor het MKB?
Kosten Aftrek: Hoe zit het met de Fiscale Aftrek van uw Kosten?
Loonheffing voor werkgever: Bereken zelf uw loonheffing
Btw-aangifte per kwartaal geeft u rentevoordeel en scheelt tijd
Goede Vermogensopbouw DGA van belang voor Pensioen
Werkt uw vrouw mee in uw bedrijf? Zorg voor belastingbesparing
Fiscale oudedagsreserve (FOR): zorg voor voldoende liquide middelen
Over Goodwill - Fiscale aspecten van goodwill
Middeling voor de belasting - Wat is middeling?

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.