Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Besparen op Personeelskosten: Zo brengt u uw personeelskosten omlaag

Gaat het slecht met de economie en met uw bedrijf dan is het nodig om te bezuinigen op uw personeel. Maar met het personeel dat overblijft, moet u het wel doen. Dat betekent dat u als leidinggevende en ondernemer ook moet blijven investeren in goed personeel. Hoe pakt u dat het best aan?

Dit artikel gaat over het vinden van de juiste balans tussen kostenbesparing en benodigde investeringen in personeel. Daarbij staan de wensen en eisen van uw personeel enerzijds en uw ondernemersbeleid anderzijds centraal.

In uw huidige personeelsbestand kunt u als werkgever waarschijnlijk moeiteloos onderscheid maken tussen personeel waar u wel afscheid van zou willen nemen en personeel die u voor geen goud zou willen missen. Binnen uw personeelsbestand kunt u daarbij verschillende functiegroepen onderscheiden.

Allereerst de functies die behoren tot de strategische- of sleutelposities in uw bedrijf. Ze zijn onmisbaar voor uw langetermijnsucces en vereisen specifieke capaciteiten of kennis.

Daarnaast zijn er ook functies in uw bedrijf die behoren tot de ‘motor van uw bedrijf'. Ze zijn onmisbaar voor het dagelijks reilen en zeilen van uw bedrijf.

Dan zijn er ook nog de ondersteunende functies die niet echt noodzakelijk zijn om te vervullen binnen uw bedrijf. U kunt wellicht betere oplossingen vinden via het inhuren van externe krachten of het inkopen van deze ondersteunende functie. Bijvoorbeeld de boekhouding of de ICT.

Dan tenslotte zijn er nog de functies waar uw bedrijf eigenlijk wel zonder kan. Ze dragen niet zichtbaar bij aan het resultaat van uw onderneming.

Verantwoord personeelskosten omlaag brengen
Om te voorkomen dat vanwege te hoge personeelskosten de belangrijkste strategische posities onderbezet raken, is het van belang dat u als werkgever bewust omgaat met de bezetting en continuïteit van deze functies. Het kan nuttig zijn daarbij onderscheid te maken tussen structurele bezetting: waar verwacht u vacatures vanwege leeftijd, carrièreplanning, enzovoort? En hoe verwacht u deze strategische vacatures weer te gaan vervullen. Hoe gaat u een vacature opvullen die voor u compleet onverwachts ontstaat? Voor u is het in dit kader van belang dat u scherp voor ogen heeft aan welke eisen talentvol personeel op strategische plekken voldoet. Denk daarbij niet alleen aan functie-eisen maar ook aan eisen zoals betrouwbaarheid en loyaliteit.

Om goed personeel te kunnen vasthouden en motiveren en om nieuw talent aan te kunnen trekken, moet u als werkgever weten wat uw werknemers drijft. Niet alleen het salaris zal voor uw werknemers belangrijk zijn in de keuze voor uw bedrijf. Om de geworven werknemers vervolgens binnen te houden moet uw bedrijf goede carrièremogelijkheden bieden en is een goede werksfeer en betrokkenheid van de bedrijfsleiding voor de werknemer van groot belang. Geef uw werknemer het gevoel invloed te hebben op belangrijke bedrijfsbeslissingen.

Snijden in arbeidsvoorwaarden
Als uw bedrijf vanwege een slechte economie in de kosten moet snijden en personeelskosten een grote post vormen voor uw bedrijf dan ontkomt u waarschijnlijk niet aan het snijden in uw personeelskosten.

Het is dan van belang dat u het een en ander goed overweegt en afweegt alvorens u tot kostenmaatregelen overgaat. Zorg ervoor dat u goed inzicht heeft in de samenstelling van het totale arbeidsvoorwaardenpakket van uw werknemers. Welke elementen uit het arbeidsvoorwaardenpakket zijn essentieel voor uw personeel en welke minder of helemaal niet? Welke arbeidsvoorwaarden brengen hoge kosten met zich mee? Waar loopt uw bedrijf kostenrisico’s? Bijvoorbeeld pensioengerelateerde arbeidsvoorwaarden kunnen grote kosten voor uw bedrijf met zich meebrengen.

Zorg er dus voor dat u als werkgever een goede balans zoekt tussen kostenbesparende maatregelen en wensen en drijfveren van uw werknemers. Op die manier blijft hun betrokkenheid bestaan en loopt u niet het risico van gedemotiveerde mensen die elders hun heil gaan zoeken.

Zelf uw salariskosten berekenen?
Meld u aan als gebruiker van Personeelstools voor het MKB. Dat is een portal met Praktische HRM Rekenmodellen, digitale boeken en rapporten speciaal voor ondernemers en adviseurs uit het MKB. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een Rekenmodel waarmee u op basis van het brutosalaris van uw werknemer uw salariskosten als werkgever kunt bepalen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Liquiditeitsbegroting: Het belang van een Liquiditeitsbegroting
Financieel Management: Let op uw financiŽle risico
Liquiditeitsbegroting: Maak regelmatig een Liquiditeitsbegroting
Salariskosten: Wat zijn voor de werkgever de Salariskosten van een Werknemer?
Jaarrekening lezen: Hoe haalt u informatie uit uw jaarrekening?
Kostenbesparing: Suggesties voor kostenbesparing in uw bedrijf
Kredietbeoordeling: Zorg voor goede voorbereiding bij uw Kredietaanvraag
Cashflow - Hoe zorgt u voor verbetering van uw Cashflow?
Aanvragen Krediet: Waarop moet u letten bij Kredietaanvraag?
Exploitatiebegroting: Aandachtspunten bij een Exploitatiebegroting

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.