Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?

Als u iemand in dienst neemt, dan betaalt u deze werknemer salaris. Naast salariskosten, krijgt u ook met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld ziektekosten of een mogelijke pensioenregeling. Ook is er een aantal verplichtingen die u moet nakomen.

U kunt de volgende vuistregel hanteren voor het berekenen van salariskosten: het brutosalaris stelt u op 100%. Het loon dat een werknemer ontvangt is dan 70%, vanwege belastingen en premies die de werknemer betaalt. De kosten voor u als werkgever komen op 130%.

Salariskosten bestaan uit indirecte salariskosten en directe salariskosten
De directe salariskosten bestaan uit de salariskosten van de personeelsleden die een directe bijdrage leveren aan productie van goederen, logistiek van goederen of levering van diensten. De indirecte salariskosten bestaan uit de salariskosten van verschillende kantoormedewerkers, zoals personeelszaken, administratie en marketing.

De salariskosten zelf bestaan veelal uit brutoloon, reservering vakantiegeld, werkgeverspremies WW en WAO, andere verzekeringspremies zoals ANW-hiaat en WAO-hiaat en bijvoorbeeld de bijdragen aan ziektekostenverzekeringen en reiskostenvergoedingen.

Iedere werknemer heeft recht op ten minste het wettelijke minimum (jeugd)loon. Daarnaast moet u uitzoeken of er in uw bedrijfstak een verplichte CAO is. In een CAO staan afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De salariskosten zijn voor een werkgever circa 30% hoger dan het brutoloon dat een werknemer ontvangt, omdat u als werkgever een deel van de werknemersverzekeringen betaalt. Een werknemer heeft recht op vakantiegeld, meestal 8% van het brutoloon. Hierover draagt u als werkgever loonbelasting en premies af.Belastingen en salariskosten 
U bent als werkgever verplicht loonbelasting en premies in te houden op het loon van de werknemer, vanwege de zogenoemde volksverzekeringen AOW (de Algemene Ouderdomswet), ANW (de Algemene Nabestaandenwet), AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet). De werknemersverzekeringen geven een werknemer recht op een uitkering of voorzieningen: de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De werkgever en werknemer betalen samen de WW-premies; de WIA-premie betaalt de werkgever.

Ziektekostenverzekering en salariskosten 
Als werkgever houdt u een premie in voor de zorgverzekering. Voor de Ziektewet bent u geen premies verschuldigd. U bent verplicht een werknemer bij ziekte 70% van het loon door te betalen, gedurende 104 weken. In sommige CAO´s staat zelfs een percentage van 100%
doorbetalen. In die gevallen kunt u als werkgever nog een beroep doen op de Ziektewet.

Pensioen en salariskosten
U als werkgever aanvullende pensioenvoorzieningen treffen naast de AOW die iedere Nederlander ontvangt bij het bereiken van 65 jaar. Meestal betalen werkgever en werknemer beide een deel van de pensioenpremie. Vaak is er een CAO of bedrijfstak pensioenfonds geregeld en bent u verplicht uw werknemer aanmelden.

Tot slot kan uw werknemer nog kiezen voor spaarloon of levensloop. Bij een spaarloonregeling spaart een werknemer een deel van het brutoloon tot een bepaald maximaal bedrag. Hierbij gelden bepaalde voorwaarden.

Zelf uw salariskosten berekenen?
Meld u aan als gebruiker van Personeelstools voor het MKB. Dat is een portal met Praktische HRM Rekenmodellen, digitale boeken en rapporten speciaal voor ondernemers en adviseurs uit het MKB. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een Rekenmodel waarmee u op basis van het brutosalaris van uw werknemer uw salariskosten als werkgever kunt bepalen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Verzuimkosten - Hoe berekent u uw Verzuimkosten?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.