Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loonheffing voor werkgever: Bereken zelf uw loonheffing

Heeft u werknemers in loondienst, dan krijgt u te maken met loonheffingen. Loonheffingen bestaan uit drie componenten: loonbelasting en premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw).

Sociale premies (in Nederland ook wel genoemd premies sociale verzekeringen) zijn premies die geheven worden in verband met sociale verzekeringen (ook wel genoemd publiekrechtelijke verzekeringen). Dat wil zeggen verzekeringen die voor de verzekerden in beginsel een wettelijk verplicht karakter hebben en van rechtswege gelden.

De premies kunnen zowel geheven worden van de verzekerde als van degene bij wie de verzekerde in dienst is of geacht wordt in dienst te zijn. Sociale premies zijn net als belastingen veelal wettelijk verplicht verschuldigd.

Rekentool Berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen
Wilt u uitrekenen hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet betalen? En hoeveel arbeidskorting?

Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscale Tools voor het MKB. U krijgt dan de beschikking over vele fiscale rekentools en modellen. Onder meer over een Rekentool Loonbelasting en S(ociale) V(erzekeringspremies). Met deze Rekentool en bijbehorende Quick Scan kunt u in enkele ogenblikken nagaan of u mogelijk risico’s loopt bij het uitvoeren van de verplichtingen die u als werkgever heeft inzake de loonbelasting en de premieheffing sociale verzekeringen.

Indien u deze verplichtingen niet juist vervult loopt u het risico naheffingsaanslagen opgelegd te krijgen, veelal met een boete, maar u loopt ook de kans dat u uw personeel teveel laat betalen waardoor zij een te laag netto loon genieten.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonbelasting afdragen: Uw werkgeversplichten bij afdragen Loonbelasting
Fiscale Regelingen: Welke fiscale regelingen zijn er voor het MKB?
Kosten Aftrek: Hoe zit het met de Fiscale Aftrek van uw Kosten?
Btw-aangifte per kwartaal geeft u rentevoordeel en scheelt tijd
Goede Vermogensopbouw DGA van belang voor Pensioen
Werkt uw vrouw mee in uw bedrijf? Zorg voor belastingbesparing
Fiscale oudedagsreserve (FOR): zorg voor voldoende liquide middelen
Gescheiden? Hoe zit het dan met de verdeling van ouderdomspensioen?
Over Goodwill - Fiscale aspecten van goodwill
Middeling voor de belasting - Wat is middeling?

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.