Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?

Jaarlijks nemen vele zwangere werkneemsters zwangerschapsverlof op. Via de Wet Arbeid en Zorg wordt de financiering van de loonkosten tijdens dit verlof overgenomen door het UWV. Kent u als werkgever deze regeling voldoende? Het niet of niet goed toepassen van deze regeling kan u als werkgever veel geld kosten. Heeft een zwangere werkneemster, dan is deze regeling voor u van belang. 

Als uw medewerkster zwanger is,  zal zij op een bepaald moment met zwangerschapsverlof gaan. Tijdens dit verlof heeft zij recht op een WAZO-uitkering, die meestal gelijk is aan 100% van het daginkomen (hier zit wel een maximum aan, dit is te checken bij het UWV). Meestal zal deze uitkering rechtstreeks worden overgemaakt naar u als werkgever. Hiervan kunt u dan het salaris van uw zwangere werkneemster betalen. Hiermee vervangt de uitkering dus het loon. Deze regeling geldt ook voor de periode dat uw medewerkster pleegzorg- of adoptieverlof heeft! 

Zwangerschapsverlof melden bij het UWV
Het zwangerschapsverlof van uw werkneemster meldt u bij het UWV. Doe dit uiterlijk twee weken voordat het wordt opgenomen. Dit kan via het formulier ‘melding van WAZO-verlof’ dat u kunt vinden op de site van het UWV.Ziekte en zwangerschap: de vangnetuitkering
Ongeveer 40% van de zwangere medewerksters is ziek tijdens de zwangerschap, met een gemiddelde duur van 37 dagen. Voor deze loonkosten kunt u als werkgever een beroep doen op artikel 29a van de Ziektewet en hiervoor een vangnetuitkering aanvragen bij het UWV. Het verzuim moet wel gerelateerd zijn aan de zwangerschap.

Met terugwerkende kracht beroep op ziektewetuitkering
U kunt ook met terugwerkende kracht een beroep doen op de ziektewetuitkering als later blijkt dat het verzuim van de medewerkster gerelateerd was aan de zwangerschap, bijvoorbeeld als pas later blijkt dat zij ten tijde van haar verzuim al zwanger was. Een correcte administratie en registratie voeren rondom zwangerschap is dus essentieel! Check daarom bij de zwangerschapsmelding altijd of er voorgaande ziekteperiode is geweest. Als uw werkneemster direct aansluitend op het verlof ziek is, dan is er ook recht op een ziektewetuitkering.

Tot slot: Controleren van uitbetaling
Tot slot is het belangrijk dat u de berekening van het dagloon door het UWV zelf narekent en controleert. Ga na of er over de volledige periode van 16 weken uitbetaling heeft plaatsgevonden. Het is altijd mogelijk dat dit niet helemaal goed is gegaan.

Meld u aan voor de Digitale Ondernemer
Wilt u gebruik maken van een Rekentool om de zwangerschapsperiode te berekenen en van een Digitaal Naslag werk waarin u als werkgever alles terugvindt over zwangerschap en uw werkneemster? Meld u dan aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Bron artikel: PZ Assist

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?
Verzuimkosten - Hoe berekent u uw Verzuimkosten?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.