Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Social Media: hoe om te gaan met Social Media in uw Bedrijf?

Social Media, zoals Hyves en Facebook, bieden enerzijds uw werknemers kansen om te laten zien dat zij trots zijn op hun werk. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij klanten, leden, leveranciers en vakcollega’s etc. Het delen van informatie en kennis met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de organisatieomgeving. Daardoor is het mogelijk de klantenservice en klantenrelatie te verbeteren.

Social media kunnen anderzijds ook slecht zijn voor de arbeidsproductiviteit in uw bedrijf. Net als bij de opkomst van e-mail en internet in organisaties ontstaan nieuwe vragen bij het gebruik van social media in die organisaties. Privé-gerelateerde zaken en werkgerelateerde zijn niet zo gemakkelijk te scheiden. Uitgangspunt is dat social media een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren, zoals e-mail en internet dat ook hebben gedaan en nog steeds doen.

Bijvoorbeeld als op de werkvloer discussie ontstaat over de tijd die iemand op het werk besteedt aan sociaal netwerken. Of als een leidinggevende vindt dat een medewerker zich teveel profileert via social media. Of als een medewerker twittert uit een vertrouwelijke bijeenkomst.

Zorg voor een protocol over het gebruik van social media tijdens werktijd
Bij nieuwe ontwikkelingen kunt u als werkgever de nadruk leggen op de bedreigingen, maar ook op de kansen voor uw bedrijf. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media in organisaties niet te laten leiden tot misverstanden, kunt u een protocol maken met afspraken over het gebruik van social media tijdens werktijd. De invoering van een gedragscode voor het gebruik van e-mail en internet is een besluit
waarvoor de instemming van de ondernemingsraad nodig is (artikel 27 lid 1 sub l WOR).

Een voorbeeld Protocol
Heeft u behoefte aan een voorbeeld Protocol, naast andere informatie en tools voor gebruik van Social Media?
Meld u dan aan als gebruiker van de portal Communicatie Tools voor het MKB. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Een goed Persbericht Schrijven? Gebruik deze Communicatie Tools
Persbericht schrijven - Hoe schrijft u een goed Persbericht?

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.