Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?

Hoeveel moet u betalen aan die werknemer met zoveel jaar ervaring en die specifieke functie? Dat blijft een lastige vraag. U wilt hem uiteraard niet teveel geven, maar te weinig zorgt vaak voor een minder tevreden werknemer.

Salarisindicatie
Het salaris is onder meer afhankelijk van opleiding, leeftijd en werkervaring. Uiteraard speelt ook het salarispatroon binnen de onderneming een grote rol. Uw personeel praat hier onderling over en dus is het belangrijk een rechtvaardige verdeling te maken.

Salaris naar Productiviteit
Beloning naar productiviteit kan plaatsvinden doordat u als werkgever uw werknemers een vast basissalaris per functie te laten uitbetalen. Afhankelijk van hun functioneren, kan daar bovenop een (maandelijks uit te betalen) bonus worden toegekend, waarvan de omvang jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van objectief toetsbare maatstaven die, bijvoorbeeld in overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad, zijn gecreëerd.

Voor parttimers en chronisch zieken of gehandicapten zou (uiteraard) een aangepast bonussysteem dienen te worden gecreëerd, om (indirecte) ongelijke behandeling te voorkomen.Salaris en gelijke beloning
Alle werknemers binnen uw bedrijf moeten bij gelijkwaardig werk gelijkwaardig loon krijgen. In de praktijk betekent dit dat de werkgever dezelfde maatstaven moet gebruiken om het salaris van de werknemers vast te stellen. U mag dus geen onderscheid maken bij de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, voltijders en deeltijders, tussen mensen met en zonder handicap of chronische ziekte en tussen werknemers met een vast en een tijdelijk contract. Dit recht op gelijke beloning is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling.

Zelf een Salarisindicatie voor uw werknemer berekenen?
Meld u aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer. Dat is een portal met meer dan honderd rekenmodellen, digitale boeken en rapporten speciaal voor ondernemers en adviseurs uit het MKB. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een Vergelijkingsmodel Salarisindicatie waarmee u op basis van een aantal in te vullen gegevens over de desbetreffende functie het brutosalaris van uw werknemer kunt bepalen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?
Verzuimkosten - Hoe berekent u uw Verzuimkosten?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.