Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten

Tijdens de zomervakantie gaat het werk in uw bedrijf in veel gevallen gewoon door. Vakantiekrachten zijn vaak de ideale optie om de zomervakantie te overbruggen. Maar, voor het aan het werk zetten van deze jonge mensen, gelden strenge regels. Waar moet u op letten: wat mag wel en niet bij het aannemen van vakantiewerkers?

Een vakantiekracht is in principe een gewone werknemer met een aanstelling voor bepaalde tijd. Wanneer het een oproepovereenkomst betreft is ook een arbeidsovereenkomst mogelijk. Op de vakantiekracht die bij een gemeente is aangesteld is de CAR-UWO van toepassing met uitzondering van de hoofdstukken over bezoldiging, bovenwettelijke werkloosheidsregeling en opleiding en ontwikkeling.

Wet en vakantiekrachten
In de wet staat exact vastgelegd welke werkzaamheden u jongeren wel en niet mag laten doen. 13- en 14-jarigen mogen voornamelijk ondersteunende klusjes onder toezicht van een volwassene doen. Werken in een fabriek of met machines is verboden. 15-jarigen mogen al zelfstandiger werken. Vanaf 16 jaar mag u de jongere bijna alle soorten werk laten doen, ook met machines of in een fabriek. Gevaarlijk werk dient echter altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u de website van het ministerie van SZW bekijken op www.minszw.nl

Arbeidsovereenkomst bij vakantiewerk
Vakantiewerk vindt voornamelijk plaats tijdens de schoolvakanties. U kunt met de jongere bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afspreken of een specifiek vakantiecontract.

Valt uw bedrijf onder een CAO? Vakantiekrachten worden in sommige gevallen uitgesloten. Dat betekent dat u bijvoorbeeld zelf mag bepalen wat de jongere gaat verdienen, welke vergoedingen u hanteert etc. Dit mag echter maar voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 6 weken. Wilt u de jongere gedurende een langere periode inzetten, dan treedt de CAO na de vastgelegde periode, automatisch in werking.Vakantiewerk en salaris
Voor 13- en 14-jarigen geldt geen minimumloon. Jongeren van deze leeftijd wordt geadviseerd om bij de ‘salarisonderhandelingen’ het minimum voor 15-jarigen aan te houden. Zie voor meer informatie over het minimumjeugdloon: minimumloon en minimumjeugdloon

Werktijden vakantiewerkers en controle arbeidsinspectie
Voor jongeren gelden aangepaste werktijden. Bij het jongerenloket van de site van het ministerie van SZW vindt u een speciale calculator waarmee u exact kunt berekenen op welke tijden, hoelang en met welke pauzes de jongere mag werken (www.minszw.nl).

Tip: Als ondernemer optimaal gebruik maken van vele Praktische Rekenmodellen en Tools HRM voor het MKB?
Meld u aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer. Dat is een portal met zeer veel Rekenmodellen, Tools, Digitale boeken en Rapporten speciaal voor ondernemers en adviseurs uit het MKB. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een Rekenmodel waarmee u op basis van het brutosalaris van uw werknemer uw loonkosten als werkgever kunt bepalen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?
Verzuimkosten - Hoe berekent u uw Verzuimkosten?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.