Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?

Met de meeste werknemers die u aanneemt, maakt u waarschijnlijk een bruto loonafspraak. Na aftrek van loonheffing, sociale premies, etc. houdt u over wat zij netto krijgen uitbetaald. Wat kunt u het best doen als uw werknemer een netto loonafspraak met u wil maken als werkgever?

Loonkosten werkgever
Als werkgever kijkt u waarschijnlijk vooral naar wat uw werknemer u kost: naar de loonkosten. Die bestaan allereerst uit zijn brutoloon en wat daar bovenop komt. Maar daarnaast ook uit allerlei bijkomende kosten, zoals de door u betaalde pensioenpremies, enzovoort. Wat een werknemer van het brutoloon netto overhoudt, wordt door verschillende factoren beïnvloed. Daarop heeft u als werkgever geen invloed. Zoals bijvoorbeeld het recht op hypotheekrenteaftrek.

Netto loonafspraak maken met uw werknemer mag
Als werkgever mag u wettelijk gezien met uw werknemer een zogenoemde netto loonafspraak maken. U moet dan het nettoloon gaan bruteren, zodat u de juiste loonheffing en sociale premies aan de fiscus afdraagt. Door het nettoloon te bruteren, neemt u in feite de loonheffing voor uw rekening.Nettoloon wordt veelal overeengekomen in branches met veel wisselende werknemers. Bijvoorbeeld in de horeca of in branches waarbij een bedrag per geleverde prestatie wordt toegekend, zoals in de tuinbouw. Voor uw werknemers heeft een nettoloonafspraak het voordeel dat deze weten hoeveel geld zij in hun handen krijgen. Voor u als werkgever heeft een nettoloonafspraak het nadeel dat een berekening moet worden gemaakt naar het brutoloon. Dit is zo omdat het hele loonsysteem dit als uitgangspunt hanteert. Bovendien komen wijzigingen in de loonheffing of premies werknemersverzekeringen voor rekening van of ten goede aan u als werkgever.

Zelf uw loonkosten berekenen?
Meld u aan als gebruiker van de Personeelstools voor het MKB. Dat is een portal met meer dan honderd rekenmodellen, digitale boeken en rapporten speciaal voor ondernemers en adviseurs uit het MKB. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een Rekenmodel waarmee u op basis van het brutosalaris van uw werknemer uw loonkosten als werkgever kunt bepalen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?
Verzuimkosten - Hoe berekent u uw Verzuimkosten?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.