Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?

Als u iemand in dienst neemt, dan betaalt u deze werknemer salaris. Naast Personeelskosten, krijgt u ook met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld ziektekosten of een mogelijke pensioenregeling. Ook is er een aantal verplichtingen die u moet nakomen.

Personeelskosten: Indirecte Personeelskosten en directe Personeelskosten
Kort gesteld bestaan de Personeelskosten enerzijds uit een directe en een indirecte component. Daarnaast bestaan Personeelskosten uit brutoloon (of vergelijkbare onderdelen zoals een dertiende maand), sociale verzekeringspremies, reservering vakantiegeld en andere soorten van premies.

Componenten directe Personeelskosten
De directe Personeelskosten bestaan uit de Personeelskosten van de personeelsleden die een directe bijdrage leveren aan productie van goederen, logistiek van goederen of levering van diensten.

Componenten indirecte Personeelskosten
De indirecte Personeelskosten bestaan uit de verschillende kantoormedewerkers, zoals personeelszaken, administratie en marketing. Een onderscheid tussen deze twee componenten vergroot uw inzicht in de werkelijke marge op goederen of diensten en de zogenaamde overheadkosten.

Onderdelen Personeelskosten zelf
De Personeelskosten zelf kunnen bestaan uit brutoloon, reservering vakantiegeld, werkgeverspremies WW en WAO, andere verzekeringspremies zoals ANW-hiaat en WAO-hiaat en bijvoorbeeld de bijdragen aan ziektekostenverzekeringen en reiskostenvergoedingen.

Let op!
Zorg ervoor dat u met name met betrekking tot de Personeelskosten in de vergoedingensfeer zeker weet dat deze conform de belastingwetgeving worden uitgekeerd. U loopt anders het risico van naheffingen en eventuele boetes.

 

Tip: Zelf uw Personeelskosten berekenen? Meld uzelf dan aan als gebruiker van de portal De Digitale Ondernemer.


Meld u aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer

De Digitale Ondernemer is een portal met vele Rekenmodellen, Scans, Voorbeeldmodellen, Checklists, Stappenplannen en E-books.

Speciaal voor ondernemers en adviseurs uit het MKB.

Na aanmelding krijgt u bijvoorbeeld toegang tot een Rekenmodel waarmee u op basis van het brutosalaris van uw werknemer uw loonkosten als werkgever kunt bepalen.

Naast vele andere Rekenmodellen en Tools waarmee u uw personeelskosten kunt berekenen.


Klik hier
 voor meer informatie en aanmelden

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?
Verzuimkosten - Hoe berekent u uw Verzuimkosten?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.