Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Innovatie in het MKB: Zes Adviezen voor Innovatie

Hoe kun je succesvol innoveren? En welke rol speelt opleiden en ontwikkelen bij innovatie? Innovatie is een onmisbaar element in veel branches. U wilt als ondernemer blijven aansluiten bij de veranderende wensen van de klant en tegelijkertijd ook zelf nieuwe concepten ontwikkelen. De volgende zes adviezen voor Innovatie in het MKB zijn hierbij van belang.

Advies 1 voor innovatie
Zorg voor een helder strategisch profiel met daarin een centrale rol voor innovatie

Er is onderzoek gedaan naar bedrijven die herhaaldelijk succesvol waren op het gebied van innovatie. Daaruit kwam een soort succesformule voor innovatie: de dingen waar u als ondernemer heel goed in moet zijn. En als u die allemaal heel goed voor elkaar hebt dan lukt innovatie eigenlijk altijd, al is innoveren geen gemakkelijke opgave.

Een aantal van de eigenschappen van succesvolle innoverende bedrijven is dat zij een helder strategisch profiel hebben, waarin innovatie een grote rol speelt. Dat ze voor hun innovatie op zowel de maatschappij als de klant gericht zijn, ambitie en durf tonen en gefocust zijn. Enerzijds moet u als innovatief ondernemer klantgericht zijn. Klantgerichtheid en innovatie gaan hand in hand. 


Advies 2 voor innovatie
Richt u op de maatschappij en denk aan de bekende en verborgen wens van de klanten

Aan de andere kant moet u voor innovatie met maatschappelijke trends bezig zijn. U luistert eigenlijk nog niet naar de klant, maar kijkt verder en probeert met nieuwe concepten te komen. Ideeën waar de klant nog niet aan heeft gedacht vormen uw leidraad voor innovatie. Alle bedrijven die succesvol waren innoveren op beide typen manieren, terwijl het eigenlijk twee totaal verschillende dingen zijn.

Advies 3 voor innovatie
Toon ambitie en durf

Deze succesformule geldt ook voor kleinere mkb-bedrijven. Het is goed om in het kader van innovatie na te denken over uw klant en de klant van uw klant. Het probleemoplossend vermogen van een bedrijf wordt dan veel groter, waardoor u met betere oplossingen kan komen. Dat is een must. Niets komt vanzelf goed.


Advies 4 voor innovatie
Blijf innovaties ontwikkelen, neem hiervoor de beste mensen aan

Bovendien hebt u voor innovatie, het verbeteren van bestaande producten en processen, een goede mix aan personeel nodig in het bedrijf. Jongeren hebben vaak verstand van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd moet u mensen met jarenlange ervaring en veel verstand van zaken behouden en gebruiken ten behoeve van innovatie. Luisteren naar uw werknemers is van groot belang, ook voor innovatie. Zij hebben vaak goede ideeën.

Innovatie en scholing/bijscholing
Om te kunnen innoveren is scholing en bijscholing een zeer belangrijke schakel. Dat kan een cursus zijn, maar ook een on-the-job training. Uw bedrijf moet kennis en vaardigheden in huis hebben, die aansluiten bij dit moment en de toekomst. Met human capital moet u zuinig omspringen omwillen van uw streven naar innovatie.


Advies 5 voor innovatie
Besteed aandacht aan de ambiance en een open cultuur


Innovatie en de cultuur van uw bedrijf
Om met succes te innoveren is ook de cultuur van een bedrijf van groot belang. Eén van de tien dingen waar u ook als bedrijf aan moet voldoen voor een optimale innovatie, is het hebben van een creatieve werkomgeving. Het is de sfeer die een bedrijf kenmerkt. Een goed voorbeeld hiervan is een bedrijf waarbij bleek dat de salesmensen de oren en ogen waren. Als klanten een probleem hadden met een product dan vertelden ze dit aan de verkopers op de weg. Omdat zij de geluiden van de klant serieus namen waren zij onderdeel van de intelligence van het bedrijf. Op deze manier kan een bedrijf zijn product verder verbeteren. De kans op succesvol innoveren heeft dus ook alles te maken met de cultuur binnen een organisatie.


Advies 6 voor innovatie
Zorg voor focus en commitment met betrekking tot innovatie

Bedrijven uit het MKB moeten zich blijven verbeteren. Als u de winst van uw bedrijf wilt blijven vergroten, moet u wel innoveren. U kunt niet overleven door alleen maar efficiënter te worden. Daar is innovatie voor nodig. U moet op een zeker moment met nieuwe producten komen. Sociale innovaties zijn daarbij van groot belang. Uw bedrijf moet uw eigen mensen optimaal inzetten, waarbij opleiden en (bij)scholen noodzakelijk is. U moet het als bedrijf hebben van de kennisdragers en niet van de kostenbesparingen als u meer winst wil maken.


Zelf aan de slag? Meld u aan als gebruiker van Tools voor Succesvol Ondernemen
Tools voor Succesvol Ondernemen is een portal die toegang geeft tot vele nuttige en praktische Rekenmodellen, Digitale boeken en MKB-onderzoeksrapporten, onder meer op het gebied van innovatie. U binnen deze portal bijvoorbeeld een Innovatiescan doen, innovatieberekeningen uitvoeren en rapporten over innovatie in het mkb raadplegen.

Kik hier voor meer informatie een aanmelden.

Bron adviezen: www.Oom.nl

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Innovatie in het MKB: Innovatie doet u stapsgewijs

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.