Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Exportplan: Hoe maakt u een Exportplan?

Gaat u als ondernemer exporteren, zorg dan voor een goede planning. In het exportplan worden de bestaande markten in kaart gebracht, verkoopvoorwaarden opgesteld en agentcontracten afgesloten. Maar ook de promotionele activiteiten worden in het exportplan opgenomen. Het exportplan is de besturing van de productie en verkoop binnen een onderneming. Zo kunt u als ondernemer snel reageren op veranderingen in de markt.

Exportplan maken: Wat is de kwaliteit van uw onderneming?
Om een goed exportplan op te stellen, is het noodzakelijk dat er een beeld is van kwaliteiten van uw onderneming. Het is van belang dat zowel de sterke als zwakke kanten van de onderneming goed bestudeerd worden. Het is juist de bedoeling dat de zwakke elementen van het beleid verbeterd worden. Uit de zogenoemde SWOT-analyse komen elementen naar voren die beheersbaar zijn en elementen die niet beheersbaar zijn.
De beheersbare en niet-beheersbare elementen worden verdeeld in zwakke en sterke punten.

Maken van een exportplan
Maak een analyse van de bestaande situatie. Het is essentieel dat dit zeer gedetailleerd gedaan wordt voor het verdere verloop van de volgende stappen. Analyseer de nieuwe markt en onderzoek hoe de nieuwe markt reageert op het bestaande product. Het kan noodzakelijk zijn uw producten en diensten aan te passen aan de buitenlandse markt;

Concentreer u op op alternatieven. Wed niet op één paard. Het kan zijn dat er een andere markt gezocht moet worden; Werk dus ook alternatieve plannen uit; Evalueer welke alternatieven het best zijn en bespreek dit met interne en externe deskundigen.

Bereken de financiële gevolgen van de beste alternatieven. Zodat u inzicht krijgt in de vraag welk exportplan uitvoerbaar is en welk exportplan dat niet is; Kies na een grondige evaluatie het beste alternatief. Dit plan wordt dan door u als ondernemer samen met uw adviseurs uitgewerkt;

Voer het plan uit, en stuur bij en controleer het exportplan waar nodig. Evalueer na afloop uw exportplan. Geef van te voren al aan op welke punten u de uitvoering van uw exportplan gaat evalueren. Wees reeël in de evaluatie van uw exportplan. Vragen die een rol spelen bij de evaluatie van uw exportplan zijn onder meer: is het doel van uw exportplan bereikt? en  is er met dit exportplan winst gemaakt?

Bron: Fenedex

Meld u aan voor de portal Tools voor Succesvol Ondernemen
Wilt u met uw bedrijf actief aan de gang met internationale handel? Meld u aan voor de portal Tools voor Succesvol Ondernemen en maak direct gebruik van de verschillende tools (scans, checks en rapporten) op het gebied van zowel nationaal als internationaal ondernemen. Onder meer krijgt u de beschikking over een Voorbeeldmodel Exportplan. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Internationaal Zakendoen: Zeven adviezen voor Internationaal Zakendoen

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.