Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Innovatie in het MKB: Innovatie doet u stapsgewijs

De veranderingen op maatschappelijk en technologisch gebied gaan alsmaar sneller. Met als gevolg dat de frequentie waarmee nieuwe producten en diensten op de markt komen steeds hoger wordt. Hierdoor zien we dat bestaande producten en diensten een steeds kortere economische levensduur hebben. Om in dit speelveld te kunnen overleven is innovatievermogen van groot belang. Bedrijven die in staat zijn om zichzelf op alle fronten en op alle niveaus continu te vernieuwen hebben daarmee de beste garantie op continuïteit.

Maar wat kunt u doen om de innovatiekracht van uw MKB-bedrijf tot ontwikkeling te brengen? Innovatie heeft een vaste plaats in uw bedrijfsstrategieën, maar innoveren gaat niet vanzelf. Hoe verloopt het innovatieproces, welke stappen zet u voor een succesvolle innovatie?

Het innovatieproces van een succesvolle innovatie verloopt in vier stappen:
1. Dromen: gericht op het vinden van gouden ideeën
2. Denken: uitwerken van het idee tot concept
3. Durven: testen van de haalbaarheid van uw concept
4. Doen: de uitvoering van de innovatie


Stap 1
Innovatie via dromen: ideevorming

Het innovatieproces begint met een gouden idee. Dat kan ontstaan onder de douche, maar evengoed door de inzet van kennis en creativiteit.

Innovatie en kennis
Uw uitdaging is om nieuwe combinaties te vinden van technische mogelijkheden en behoeften uit de markt. Voor kennis over mogelijkheden uit wetenschap en techniek gaat u te raden bij technische medewerkers, leveranciers, adviseurs, concurrenten, kennisinstituten en octrooien. Kennis over marktbehoeften haalt u bij verkoop- en servicemedewerkers, klanten, leadusers, pioniers, marktonderzoek, toekomstvoorspellingen en politiek. 
Om uw creativiteit te stimuleren zijn er verschillende technieken voor handen.Stap 2
Innovatie via denken: conceptontwikkeling

In de tweede stap van het innovatieproces gaat u uw gouden idee uitwerken tot een concept waarin alle facetten zijn uitgedacht.
Dit betreft:
• technologische aspecten: fysieke en informatietechnologie,
• marktaspecten: marketing, contracten met derden,
• organisatieaspecten: bedrijfsprocessen en personeel.

Drie aspecten mbt innovatie
De volgende vragen kunnen u helpen bij conceptontwikkeling.

Markt
• Welk marktsegment hebt u op het oog?
• Via welke kanalen kunt u de doelgroep bereiken?
• Hoe genereert u publiciteit en informeert u uw klanten?
• Wat betekent de innovatie voor uw contacten met bijvoorbeeld leveranciers of overheid?
• Wat is het businessmodel?

Organisatie
• Is de organisatie toegerust op de gewenste innovatie, zijn aanpassingen van bedrijfsprocessen nodig?
• Is uw personeel en organisatiestructuur geschikt voor de innovatie?
• Is er voldoende kennis, zijn de taken goed verdeeld?
• Hoe is de bedrijfscultuur, voldoet de overlegstructuur?

Technologie
• Heeft u nieuwe of elders bestaande technologie nodig? Denk aan materialen, gereedschappen, grondstoffen, machines, vervoersmiddelen, verpakkingen, gebouwen en inrichting.
• Hoe zit het met de ICT: heeft genoeg aan standaardsoftware of heeft u maatwerk nodig?Stap 3
Innovatie via durven: haalbaarheid toetsen

Is uw concept haalbaar? Dat toetst u in deze derde fase van het innovatieproces. En er moet draagvlak zijn in de organisatie om het uitgewerkte concept in de voorgestelde vorm te realiseren.

Besluitvorming en Innovatie
Een businesscase is een goede basis voor de besluitvorming. Daarnaast spelen de belangen van beslissers. Hoe kunt de beslissers beïnvloeden? Maak in deze innovatieproces-fase ook contractafspraken met externe partijen die doorslaggevend zijn voor het slagen van het traject.

Businesscase uitwerken
De businesscase is een document dat een investeringsvoorstel onderbouwt en de voor- en nadelen hiervan weergeeft. In de financiële paragraaf zet u de initiële investeringen van tijd en geld uiteen, de operationele kosten en de opbrengsten, ingeschat en uitgezet over een aantal jaren.

Beslissers beïnvloeden
Beïnvloed beslissers op twee manieren. Formeel: wie beslist hierover en welke input is vereist, zoals bijvoorbeeld aan businesscase? Informeel: wie zijn doorslaggevend in de opinievorming? Hoe kunnen zij met dit project scoren? Hoe kan ik hen gunstig stemmen? Welke beslisser maak ik ambassadeur van het project?

Externe partijen erbij betrekken
Een belangrijke succesfactor in het innovatieproces is het vermogen om de juiste externe partijen op de juiste manier te betrekken. Dit geldt zeker voor MKB-bedrijven. Denk aan het betrekken van klanten bij het ontwikkelingsproces of samenwerking met leveranciers of partners.

In de praktijk lopen fase 2 en 3 van het innovatieproces parallel aan elkaar.


Fase 4
Innovatie via Doen: realisatie

De laatste stap van het innovatieproces is het realiseren van de innovatie zoals beschreven in het concept en afgesproken met de beslissers. U bouwt alles op en test grondig. U bereidt de organisatie voor op de veranderingen. Ten slotte informeert u klanten of gebruikers en overtuigt u hen van de voordelen.

bron: Syntens


Tip: Meld u aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer
De Digitale Ondernemer is een portal die toegang geeft tot meer dan honderd rekenmodellen, digitale boeken en MKB-onderzoeksrapporten. U kunt er onder meer een Innovatiescan doen.

Kik hier voor meer informatie een aanmelden.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Innovatie in het MKB: Zes Adviezen voor Innovatie

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.