Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Actief debiteurenbeheer: Regel uw debiteurenbeheer juridisch safe

Wanbetalers brengen grote schade toe aan uw bedrijfsresultaat. Zij kosten u personeel, porti- en printkosten, renteverlies, afboeking oninbare vordering en verhoging van uw kredietlijn. Aandacht besteden aan uw debiteuren en snel tot incasso overgaan, geeft winst. Alle reden voor een actief en gericht debiteurenbeheer. Dat begint met een juridisch goed opgebouwd debiteurenbeheer. Let op deze adviezen voor een juridisch sterk debiteurenbeheer.

Leg gemaakte afspraken over leveringen en betalingen altijd schriftelijk vast
In het zakelijk verkeer moet vaak snel gehandeld worden. Daardoor worden afspraken vaak mondeling gemaakt. Meestal is dit geen probleem. De problemen ontstaan pas als er onenigheid bestaat over wat er precies is afgesproken. Dan is schriftelijk bewijs nodig.

Laat een handelspartner daarom bijvoorbeeld schriftelijk verklaren dat die akkoord is met de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Dit voorkomt discussies achteraf. En laat uw handelspartners zoveel mogelijk zelf bevestigen dat zij bijvoorbeeld bepaalde producten van u afnemen of afgenomen hebben. 

 Zorg voor goed bewijs met betrekking tot de verzending van uw facturen
Als bij de rechter het verweer gevoerd wordt dat de door u verzonden facturen helemaal niet ontvangen zijn, dan moet u als crediteur in beginsel bewijzen dat dit wel het geval is. Lastig tot in sommige gevallen onmogelijk omdat de meeste bedrijven in de regel hun debiteuren niet laten tekenen voor ontvangst van de facturen. Gelukkig gaan rechters hiermee in beginsel gemakkelijk om. Als een debiteur zich op het standpunt stelt dat hij geen factuur heeft ontvangen, terwijl er wel meermalen op het juiste adres is aangemaand, dan zal worden aangenomen dat uw debiteur de correspondentie ontvangen heeft.

Stuur een kopiefactuur als uw debiteur hierom vraagt
Om discussies echter zoveel mogelijk te voorkomen, is het raadzaam om direct alsnog een kopiefactuur op te sturen als uw debiteur daar om vraagt. Let erop dat u dit aan het juiste adres doet. Verzend de factuur ook per fax en per e-mail; u kunt dan in ieder geval - aan de hand van de verzendbevestiging - aantonen dat de factuur verzonden is (waardoor het verweer dat de factuur niet ontvangen is, steeds onwaarachtiger wordt). 

Meld u aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer
Meld u zich aan als gebruiker van de portal Tools voor Financiële Zaken dan kunt u direct gebruik maken van vele Praktische Financiële rekenmodellen, e-books en MKB-onderzoeksrapporten. Waaronder Personeel en Financieel, maar ook Actief debiteurenbeheer.

Ga na aanmelding direct aan de slag met de Creditmanagementscan, de Rekentool Creditmanagement, de Rekentool Wettelijke Rente berekenen of het raadplegen van KvK-gegevens of het Insolventieregister (met namen van risicovolle bedrijven waarmee u beter geen zaken kunt doen). 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Bron: Digicasso

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Kasboek - Hoe werkt u op juiste manier met een Kasboek?
Actief Debiteurenbeheer: Ga actief achter uw debiteuren aan!
Boekhouden met Excel: Hoe pakt u dat aan?
Loonstaat: Jaarlijks aanmaken Loonstaat noodzakelijk

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.