Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Fiscale Regelingen: Welke fiscale regelingen zijn er voor het MKB?

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek is het van belang dat u voor de belastingdienst ook gezien wordt als ondernemer. Of u voldoet aan de fiscale eisen van het ondernemerschap.

Dit zijn belangrijke regelingen waarvan u al als ondernemer mogelijk gebruik kunt maken:

Zelfstandigenaftrek
Voor bijna elke ondernemer is de zelfstandigenaftrek van toepassing. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn dat u de onderneming zelf drijft, per de eerste van het jaar nog geen 65 bent en voldoet aan het urencriterium.

Startersaftrek
De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U komt in aanmerking voor de startersaftrek als u recht heeft op zelfstandigenaftrek, in de 5 voorgaande jaren niet meer dan 2 maal de startersaftrek heeft toegepast en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming heeft gehad. U kunt als startende ondernemer dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.

Arbeidsongeschikten hebben tevens recht op een aanvullende startersaftrek voor arbeidsongeschikten.

Meewerkaftrek
Werkt uw partner onbetaald mee in de onderneming dan kunt u profiteren van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (houd dus een urenadministratie bij).

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
Doet u voor uw onderneming technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen (het zogeheten speur- en ontwikkelingswerk) dan kunt u in aanmerking komen voor extra aftrekmogelijkheden.

Stakingsaftrek
De stakingsaftrek is een extra aftrekmogelijkheid bij het staken van de onderneming. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

MKB-winstvrijstelling
Naar aanleiding van het wetsvoorstel "Werken aan Winst" krijgen de IB-ondernemers een extra MKB-winstvrijstelling. Dit betekent dat van de gerealiseerde winst (na aftrek van de ondernemingsaftrek) slechts deels is belast. Hoe hoger de winst, hoe groter het voordeel is. Vanaf 2010 vervalt het urencriterium, zodat alle ondernemers van deze vrijstelling gebruik kunnen maken.


Overige aftrekmogelijkheden

Aftrekbare kosten
U kunt natuurlijk (bijna) alle kosten die u voor uw onderneming maakt aftrekken van de winst. Er zijn echter beperkingen omdat sommige kosten gezien worden als privé consumptie.

Investeringsaftrek en (willekeurige) afschrijving
Afschrijven: Naast het aftrekken van de dagelijkse kosten heeft u de mogelijkheid af te schrijven op gedane investeringen. Het afschrijven verloopt over het algemeen gelijk met de economische waardevermindering van de investering. Rekening houdend met de aankoopwaarde, restwaarde en de levensduur kan de afschrijving voor de komende jaren berekend worden.

Willekeurige afschrijving
Voor startende ondernemers in de I.B. (e.z., maatschap, cv of v.o.f. rechthebbende op de startersaftrek) bestaat de mogelijkheid om willekeurig (versneld) af te schrijven. In de startjaren kunt u zodoende de fiscale winst verlagen en zodoende minder belasting betalen. Het is met de willekeurige afschrijving in combinatie met de verliesverrekening zodoende mogelijk om belasting over eerder genoten inkomen (bv. uit loondienst van het voorgaande belastingjaar) terug te ontvangen.

Investeringsaftrek
Naast de mogelijkheid om af te schrijven op gedane investeringen, heeft u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek. De investeringsaftrek staat los van de afschrijving en wordt bepaald aan de hand van een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag oplopend tot een maximumpercentage.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Heeft u winst uit eigen onderneming (de winst voor de toepassing van de ondernemersaftrek) dan heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van de winst ten laste van de winst te reserveren voor uw oude dag. In feite wordt met het aanleggen van een fiscale oudedagsreserve de belastingheffing uitgesteld tot het moment waarop het alsnog tot uitkering komt. Met het aanleggen van een FOR kunt u zodoende tijdelijk belasting besparen en dus vermogen beschikbaar houden voor investeringen. De aanschaf van een lijfrente behoort ook tot de mogelijkheden, dat beperkt tevens het risico dat de opgebouwde FOR wordt meegenomen in een eventueel faillissement. De FOR mag na toevoeging niet hoger zijn dan het op de balans vermelde ondernemingsvermogen. Daarnaast is de toevoeging aan de FOR alleen toegestaan als u voldoet aan het urencriterium voor het ondernemerschap. Voldoet u twee achtereenvolgende jaren niet meer aan het urencriterium dan valt de eerder opgebouwde FOR vrij.


Overige faciliteiten en regelingen

Tante Agaath lening
De tante Agaath regeling biedt de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk durfkapitaal uit te lenen. De financier kan zodoende profiteren van een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3 (gedurende de lening), een extra heffingskorting van 1,3% (van het durfkapitaal, 2009) per jaar voor de inkomstenbelasting en een eventuele aftrekpost als de lening moet worden kwijtgescholden. Deze regeling maakt het zodoende een stukje makkelijker om een financier over te halen in onderneming te financieren. Bij het onderdeel tante Agaath lening leest u meer over de te volgen regels.

Kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting (BTW)
Is het saldo af te dragen BTW na aftrek van de voorbelasting op jaarbasis lager dan een bepaald bedrag dan heeft u de mogelijkheid te profiteren van de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting. Met deze regeling wordt de af te dragen BTW verlaagt of zelfs in zijn geheel kwijtgescholden. Deze regeling is niet voor de BV. U leest meer over deze regeling bij het onderdeel BTW afrekening.

Verrekening ondernemingsverliezen (verliesverrekening)
Bij ondernemen gaan de kosten voor de baten uit, het kan echter ook zo zijn dat uw onderneming het eerste jaar niet loopt zoals u zich had voorgesteld. U kunt dan profiteren van de verliesverrekening met andere inkomsten uit woning en werk in box 1, de belasting wordt immers berekend over uw gehele inkomen.Carry back/forward
De verliezen kunnen echter dermate oplopen zodat uw inkomen negatief wordt. U heeft dan de mogelijkheid het negatieve inkomen te verrekenen met het inkomen van het voorgaande jaar (carry back). Ook bij een verlies uit aanmerkelijk belang is de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot 3 jaar (één jaar in geval van een BV). Is de verliesverrekening maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet mogelijk dan kunt u het (resterende) negatieve inkomen verrekenen met het inkomen over de 9 volgende jaren (carry forward).

Stakingsfaciliteiten
Bij het staken van de onderneming wordt de stakingswinst vastgesteld waarover stakingswinstbelasting betaald moet worden. De stakingswinst is grofweg het verschil tussen de economische en de boekwaarde van uw onderneming. De stakingswinst wordt o.a. verhoogd met het vrijvallen van de FOR en eventuele desinvesteringen. De stakingswinst wordt echter verlaagd met de stakingsaftrek. Voor zover er over dit bedrag geen lijfrentepremie wordt betaald is er over deze stakingwinst belasting verschuldigd.

Kijk op de site www.belastingdienst.nl voor de actuele bedragen per fiscale regeling.


Tip: Meld u aan als gebruiker van de Digitale Ondernemer
Meld u aan als gebruiker van de portal de Digitale Ondernemer. Een grote verzameling handige tools op elk denkbaar bedrijfsthema. U kunt dan direct gebruik maken van meer dan tweehonderd rekenmodellen, tools, e-books en MKB-onderzoeksrapporten, waaronder een aantal Fiscale Modellen voor de Inkomstenbelasting en de BTW.  Naast nog vele andere tools, bijvoorbeeld  op het gebied van Financieel Management voor ondernemers. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonbelasting afdragen: Uw werkgeversplichten bij afdragen Loonbelasting
Kosten Aftrek: Hoe zit het met de Fiscale Aftrek van uw Kosten?
Loonheffing voor werkgever: Bereken zelf uw loonheffing
Btw-aangifte per kwartaal geeft u rentevoordeel en scheelt tijd
Goede Vermogensopbouw DGA van belang voor Pensioen
Werkt uw vrouw mee in uw bedrijf? Zorg voor belastingbesparing
Fiscale oudedagsreserve (FOR): zorg voor voldoende liquide middelen
Gescheiden? Hoe zit het dan met de verdeling van ouderdomspensioen?
Over Goodwill - Fiscale aspecten van goodwill
Middeling voor de belasting - Wat is middeling?

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.