Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Overwerkvergoeding uitbetalen? Wanneer is overwerkvergoeding aan de orde?

Elke werkgever zal met de vraag te maken hebben of overwerk moet worden vergoed in de vorm van een overwerkvergoeding. Lang niet bij elke functie is automatisch sprake van een overwerkvergoeding. U kunt als werkgever van uw werknemer verlangen dat hij langer blijft als het werk dit noodzakelijk maakt. Maar hoe zit het met de uitbetaling van een overwerkvergoeding?

Grenzen aan de overwerkvergoeding
In de Arbeidstijdenwet zijn grenzen gesteld aan overwerk. Zo mag een werknemer niet meer dan 54 uur per week werken. Wil zijn werkgever dat hij meer dan 54 uur werkt, dan kan hij dit met een beroep op de Arbeidstijdenwet weigeren zonder dat hij daarmee zijn baan op het spel zet.

Wettelijk recht overwerkvergoeding
Een wettelijk recht op vergoeding van overwerkuren is er echter niet. Als niets in de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement, de cao (indien aanwezig) of op andere wijze is vastgelegd over de vergoeding van overwerk, dan heeft uw werknemer geen recht op een vergoeding. Wel bevatten de meeste cao´s een bepaling over de vergoeding van overwerk. Deze vergoeding is vaak gekoppeld aan de hoogte van het salaris. Werknemers met een hoger salaris zijn meestal uitgesloten van de overwerkvergoeding.

Wanneer kan uw werknemer aanspraak maken op een overwerkvergoeding?
Of uw werknemer aanspraak kan maken op een overwerkvergoeding, zal afhangen van een aantal factoren. Dikwijls werkt een werknemer die in beginsel voor een overwerkvergoeding in aanmerking komt meer dan de overeengekomen werktijd zonder dat de werkgever daartoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven. Onder deze omstandigheden kan de werknemer echter niet zonder meer uitbetaling van overwerkuren eisen. Dat zal in goed overleg dienen te gebeuren. Daarbij is het aan te bevelen dat uw werknemer een urenstaat bijhoudt wanneer deze overwerkuren vergoed wil hebben.Meer- en overwerk
Bij deeltijders kan er sprake zijn van meerwerk en overwerkuren. Meerwerk wordt berekend aan de hand van het aantal uren dat een deeltijder meer werkt dan volgens zijn deeltijdarbeidscontract is afgesproken, maar waarbij het totaalaantal uren de uren van een voltijder niet overtreft. Voor zover het aantal gewerkte uren het aantal te werken uren bij een voltijdcontract overtreft, is er sprake van overwerk. Hierdoor moet meerwerk door een deeltijder hetzelfde worden behandeld als gewone werkuren van voltijders. Dit betekent dat hij in beginsel over de extra uren pensioen en vakantiegeld opbouwt, zolang de daarvoor geldende maxima niet zijn bereikt.

Handig hulpmiddel bij overleg over de overwerkvergoeding: de Overwerk Calculator
Bij de hogere functies in uw bedrijf hoort overwerk er vaak bij. Het zit al ingecalculeerd in het salaris of het is een voorwaarde voor een goede carrière. Maar dat geldt vaak niet voor de lagere functies. U kunt als werkgever per werknemer een inschatting maken hoeveel werk deze gratis doet voor u als werkgever. Gebruik daarvoor deze overwerkcalculator. Bij een verschil van mening over het aantal uren overwerk kunt u uw werknemer vragen om deze Overwerkcalculator ook in te vullen.

Wilt u direct aan de slag met vele HRM-Tools, waaronder de Overwerk Calculator? Meld u dan aan als gebruiker van de portal Personeel – Tools voor het MKB. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Loonkosten: Wat zijn voor de Werkgever de loonkosten van een Werknemer?
Salarisindicatie: Hoeveel Salaris moet mijn werknemer verdienen?
Zwangerschapsverlof voor uw werkneemster: Hoe berekent u het Zwangerschapsverlof?
Vakantieplanning: Zorg voor goede vakantieplanning van uw Werknemers
Personeelsrooster: Hoe maakt u een goed Personeelsrooster?
Personeelskosten: Wat zijn belangrijke onderdelen Personeelskosten?
Loonafspraak met uw werknemer: Netto Loonafspraak mogelijk?
Vakantiekrachten aannemen: Aandachtspunten aannemen Vakantiekrachten
Zwangerschap en Uitkering: Hoe toepassen regeling Uitkering bij zwangerschapsverlof ?
Salariskosten berekenen: hoe berekent u de salariskosten van uw werknemer?

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.