Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Concurrentiebeding met uw Werknemer? Aandachtspunten voor een Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Vaak wordt een proeftijd afgesproken zodat werkgever en werknemer een korte periode kunnen kijken of het 'klikt'. Een concurrentiebeding beschermt u als werkgever tegen concurrentie door uw werknemer na ontslag. Nadeel hiervan voor de werknemer is dat hij of zij na ontslag niet vrij is om overal te werken. Een concurrentiebeding is daarom niet vanzelfsprekend in een arbeidscontract. Waar moet u op letten bij het overeenkomen van een concurrentiebeding?

Duur van een concurrentiebeding
Er is geen maximale duur voor een concurrentiebeding. Gebruikelijk is tussen de 1 en 2 jaar. Omschrijf de duur zo concreet mogelijk en maak deze niet te lang.

Gebied en werkzaamheden concurrentiebeding
Het concurrentiebeding geldt landelijk of voor een regio. Dit hangt vooral af van de functie en het werk van de medewerker. Omschrijf het gebied concreet en maak het niet te groot. Probeer bijvoorbeeld aan te sluiten bij het gebied met uw meeste klanten. Het 'zakelijk bereik' beschrijft de werkzaamheden die de werknemer na het dienstverband niet mag verrichten. Beperk dit tot een aantal specifieke situaties. Benoem bijvoorbeeld functies of producten die van belang zijn voor de werkzaamheden. Als de omschrijving te ruim is, dan kan rechter het concurrentiebeding beperken of vernietigen.

Vereisten van een concurrentiebeding
Werkgever en werknemer mogen in een concurrentiebeding afspreken dat de werknemer, na beëindiging van het dienstverband, geen voor het bedrijf economisch nadelige handelingen gaat verrichten. Bijvoorbeeld door bij een concurrent te gaan werken of als zelfstandige gebruik te maken van opgedane kennis. De werknemer wordt beperkt in zijn of haar vrijheid om na het ontslag op zekere wijze werkzaam te zijn. Voor een geldig concurrentiebeding is vereist:

• Een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer;
• Meerderjarigheid van de werknemer.

Deze afspraak die geldt als een concurrentiebeding kan ook tijdens het dienstverband worden gemaakt.Wat staat er in een concurrentiebeding?
In het concurrentiebeding staat vaak een omschrijving van de verboden werkzaamheden, de regio, de duur en de boete bij overtreding. Het concurrentiebeding of de boete kunnen door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan of gematigd (belangenafweging). Ook kan een vergoeding worden toegekend aan de werknemer.

Hoe stelt u als werkgever een concurrentiebeding op?
U legt een concurrentiebeding schriftelijk vast. Bij voorkeur direct bij de aanstelling door het op te nemen in het arbeidscontract, maar het kan ook later. Het contract is rechtsgeldig als het getekend is.

Concurrentiebeding tussentijds aanpassen?
Een nieuw concurrentiebeding is niet nodig als een tijdelijk contract automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit moet wel als u uitdrukkelijk afspreekt om een contract om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Ook bij een functiewijziging of ingrijpende wijziging van de arbeidsverhoudingen is een nieuw concurrentiebeding nodig.

Een nieuw concurrentiebeding is bijvoorbeeld nodig in de volgende situaties.
• Uw medewerker een leidinggevende functie krijgt, met veel meer verantwoordelijkheden;
• U breidt het werkgebied of het aantal filialen van uw bedrijf uit;
• uw bedrijf verandert door een overname.

Concurrentiebeding vernietigen
Een werknemer kan u vragen het beding niet te gebruiken, eventueel tegen betaling van een afkoopsom. Lukt dit niet, dan kan de werknemer de rechter vragen het beding te vernietigen in een voorlopige voorziening (snel) of bodemprocedure (lang). Een voorlopige voorziening kan alleen tot schorsing van het concurrentiebeding leiden en geeft meestal duidelijkheid op korte termijn. In de bodemprocedure kan de rechter het beding (deels) vernietigen. Ook kan de rechter schadevergoeding toekennen aan de werknemer.

Niet nakomen van het concurrentiebeding
Houdt een werknemer zich niet aan het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter inschakelen. Deze kan de medewerker met een dwangsom verplichten zich aan het beding te houden. Ook kunt u schadevergoeding eisen. Vaak staat er in het concurrentiebeding een boetebedrag per dag of overtreding. In sommige gevallen kunt u het concurrentiebeding niet gebruiken. Bijvoorbeeld als u een werknemer zonder geldige reden op staande voet heeft ontslagen of wanneer u zich niet aan de opzegtermijn heeft gehouden.

Tot slot: een relatiebeding overeenkomen kan ook in plaats van een concurrentiebeding.
U kunt ook een relatiebeding overeen komen met uw werknemer in plaats van een concurrentiebeding. Uw werknemer mag uw klanten dan niet benaderen in een bepaalde periode na het dienstverband.

Wilt u gebruik maken van een Model Concurrentiebeding?
Meld u dan aan als gebruiker van de portal de Digitale Ondernemer. U kunt dan gebruik maken van vele Juridische Tools voor het aannemen van nieuw personeel, waaronder Voorbeelden voor verschillende Arbeidscontracten en een Model Concurrentiebeding. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Huren bedrijfspand: Aandachtspunten alvorens u een bedrijfspand gaat huren
Belangrijke Juridische Aspecten voor uw Bedrijf of Webwinkel
Uw product of ontwerp beschermen tegen namaken? Registreer uw intellectueel eigendom.
Portretrecht en uw Bedrijf - Dit moet u weten over Portretrecht
Handig voor juridische adviseurs: Jurisprudentie opzoeken op Onderwerp
Digitale Bibliotheek met vele Juridische Artikelen op elk gebied

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.