Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Portretrecht en uw Bedrijf - Dit moet u weten over Portretrecht

Als u mensen filmt of fotografeert, bent u eigenaar van het auteursrecht maar niet van het portretrecht. Portretrecht houdt in dat de geportretteerde het recht heeft publicatie of vermenigvuldiging van de foto of de film te verbieden.

Opdracht en toepassing Portretrecht
Portretrecht is van toepassing als de geportretteerde zelf de opdracht heeft gegeven voor de foto's of de film. Als een geportretteerde geen opdracht heeft gegeven, is alleen in specifieke gevallen sprake van portretrecht. Dit geldt bijvoorbeeld als de foto schadelijk is voor het imago van de geportretteerde of als de foto wordt gebruikt voor een reclame-uiting waar de geportretteerde niet achter staat. In publicaties is het niet zonder meer toegestaan om portretten van mensen te gebruiken. Iemand kan tegen een publicatie van zijn portret in het geweer komen indien hij een ‘redelijk belang’ heeft. Zo’n belang kan verschillende gronden hebben.

In de eerste plaats kan de persoonlijke levenssfeer van iemand in het geding zijn. Een foto van dansende mensen uit een discotheek kan een probleem opleveren, er kunnen verschillende (individuele) redenen zijn waarom mensen publicatie hiervan niet gewenst vinden.

Bij commercieel gebruik (reclame) moet vrijwel altijd de toestemming van de geportretteerde gevraagd worden. Ook met portretten van bekende mensen moet worden opgepast, hoewel vaak ook andere rechten een rol kunnen spelen (vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring).Juridische belangen portretrecht
De juridische belangen van portretrecht kunnen groot zijn. De immateriele schade die ontstaat door het misbruiken van andersmans portretrecht kan zeer aanzienlijk zijn. Het portretrecht is geregeld in de art. 19 e.v. van de Auteurswet. Portretrechten zijn echter geen absolute rechten, zoals andere rechten van intellectuele eigendom. Zo geldt voor portretten die niet in opdracht van de geportretteerde zijn vervaardigd dat de geportretteerde zich alleen dan kan verzetten tegen de openbaarmaking indien hij daarvoor een redelijk belang kan aanwenden.

Vaak komt het bij portretrechten aan op een belangenafweging. De persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting komen vaak in botsing met het recht op privacy. Bij die belangenafweging gelden wel een aantal richtlijnen. Zo geldt voor bekende en beroemde personen dat zij meer inbreuk op hun privacy moeten dulden dan de gewone Nederlander. Dit geldt alleen waar het gaat om gebruik in het kader van een persfunctie Ten aanzien van al het andere commercieel gebruik, bijvoorbeeld reclame uitingen van commerciële bedrijven, heeft een bekend persoon juist betere kansen om op te treden tegen de openbaarmaking van hun portret.

Meer informatie?
Meld u aan als gebruiker van de portal Juridische Tools voor het MKB. U krijgt dan de beschikking over vele handige juridische modellen en tools op alle terreinen die voor ondernemers van belang zijn. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Huren bedrijfspand: Aandachtspunten alvorens u een bedrijfspand gaat huren
Belangrijke Juridische Aspecten voor uw Bedrijf of Webwinkel
Uw product of ontwerp beschermen tegen namaken? Registreer uw intellectueel eigendom.
Concurrentiebeding met uw Werknemer? Aandachtspunten voor een Concurrentiebeding
Handig voor juridische adviseurs: Jurisprudentie opzoeken op Onderwerp
Digitale Bibliotheek met vele Juridische Artikelen op elk gebied

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.