Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Liquiditeitsbegroting maken? Stappenplan Maken Liquiditeitsbegroting

Geld noemt men ook wel liquiditeit. Daarom heet de planning van ontvangsten en betalingen ook wel een liquiditeitsplanning of liquiditeitsbegroting. Met name als er liquiditeitskrapte dreigt te ontstaan, is een betrouwbare liquiditeitsbegroting van groot belang. Zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

Stappenplan Maken Liquiditeitsbegroting
Via de volgende stappen Maken Liquiditeitsbegroting maakt u een professionele liquiditeitsbegroting.

Stap 1
Neem het beginsaldo van uw rekening-courant per 1 januari van het te plannen jaar over


Dit beginsaldo is het uitgangspunt voor het berekenen van uw te berekenen eindsaldo per maand. Het eindsaldo bij uw bank van een bepaalde maand wordt het beginsaldo van de daaropvolgende maand. Dit is voor elke liquiditeitsbegroting hetzelfde.

Stap 2
Bepaal op basis van ervaring en inschatting per maand (eventueel per kwartaal) welke inkomsten en welke uitgaven u verwacht


Vanuit uw exploitatieprognose bepaalt u in welke maand welke inkomsten en welke uitgaven te verwachten zijn. Dit verwerkt u in uw liquiditeitsbegroting.
Stap 3
Bepaal de uitgaven voor uw geplande investeringen


Voor deze stap heeft u uw investeringsprognose nodig waarin u kunt lezen in welke maand de uitgaven voor uw investering(en) is/zijn gepland. In welke maand worden nog extra leningen aangetrokken en in welke maand wordt het geld hiervan ontvangen?

Ook: in welke maand moeten er aflossingen plaatsvinden van lopende leningen?

Stap 4
Tel alle ontvangsten en alle uitgaven per maand of kwartaal op


Bereken het saldo van uw ontvangsten en uitgaven per maand of per kwartaal in uw liquiditeitsbegroting.

Stap 5
Bereken in uw liquiditeitsbegroting het verschil tussen inkomsten en uitgaven per maand of kwartaal


Als u bij deze stap uw ontvangsten en uw uitgaven van elkaar aftrekt, telt u het beginsaldo van uw rekening-courantkrediet hierbij op. Is dit negatief dan trekt u dit saldo vanzelfsprekend hiervan af. Tel tenslotte ontvangsten uit extra leningen hierbij op en trek aflossingen hiervan af.

Stap 6
Beslis of maatregelen nodig zijn naar aanleiding van het eindsaldo per maand of kwartaal van uw liquiditeitsbegroting


Door het eindsaldo van uw bank te vergelijken met de toegestane kredietlimiet kunt u per maand of kwartaal bepalen of er op basis van uw liquiditeitsbegroting sprake is van een overschot of een tekort aan liquide middelen.

Het kunnen voldoen aan uw korte termijnverplichtingen is van levensbelang voor uw bedrijf. Immers, niet of niet tijdig kunnen betalen van leveranciers of salarissen leidt onherroepelijk tot verstoring van relaties. Met als uiterste consequentie het stopzetten van de levering of zelfs de aanvraag van uw faillissement. Besteed dan ook veel aandacht aan uw liquiditeitsbegroting!Alternatieve methode
voor met maken van een liquiditeitsbegroting
De bovenstaande methode voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting is in feite een soort betalingsplanning voor de periode van een jaar. U kunt ook langs een andere weg komen tot een liquiditeitsbegroting. Namelijk als volgt.

Stap 1
Stel een beginbalans op


Voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van deze eerste stap is dat uw administratie helemaal op orde is en dat alle elementen hierin zijn opgenomen.

Stap 2
Stel een exploitatiebegroting op(prognoses)van de komende perioden


Dit kunt u bijvoorbeeld doen per maand voor de eerstvolgende twaalf maanden (als de periode een jaar is).

Stap 3
Stel aan de hand van de resultaten van stap 1 en stap 2 de (geprognosticeerde) balansen per periode (bijvoorbeeld per maand) op

Vanuit uw beginbalans (t=0) kunt u via uw exploitatiebegroting (t=1) naar een geprognosticeerde balans (t=1) komen. De liquide middelen zijn daarbij steeds de sluitpost van uw geprognosticeerde balans. U kunt vanuit deze balansen de mutaties per periode in liquide middelen bepalen en op deze wijze een liquiditeitsbegroting voor bijvoorbeeld een heel jaar bepalen.

Software Prognoses en Jaarcijfers
Wilt u een Liquiditeitsbegroting maken, naast bijvoorbeeld een Exploitatiebegroting of een analyse van uw jaarcijfers? Klik dan hier voor meer informatie over de software Prognoses en Jaarcijfers. Bedoeld voor Ondernemers en Financieel Managers die Financieel Sterk willen ondernemen.

Met een liquiditeitsbegroting aan de slag?
Meld u dan nu aan als gebruiker van de portal Tools voor Financiële Zaken. U kunt dan direct gebruik maken van Praktische Rekenmodellen, e-books en MKB-onderzoeksrapporten, waaronder een Rekentool Liquiditeitsbegroting Maken en nog vele andeere Rekentools op het gebied van Financieel Management voor ondernemers. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief


Share |

Liquiditeitsbegroting: Het belang van een Liquiditeitsbegroting
Financieel Management: Let op uw financiŽle risico
Liquiditeitsbegroting: Maak regelmatig een Liquiditeitsbegroting
Salariskosten: Wat zijn voor de werkgever de Salariskosten van een Werknemer?
Jaarrekening lezen: Hoe haalt u informatie uit uw jaarrekening?
Kostenbesparing: Suggesties voor kostenbesparing in uw bedrijf
Kredietbeoordeling: Zorg voor goede voorbereiding bij uw Kredietaanvraag
Cashflow - Hoe zorgt u voor verbetering van uw Cashflow?
Aanvragen Krediet: Waarop moet u letten bij Kredietaanvraag?
Exploitatiebegroting: Aandachtspunten bij een Exploitatiebegroting

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.